XIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Data: 
2017.06.03 - 2017.06.04
Miejscowość: 
Ląd nad Wartą
XIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej plakat

Grody i miasta będą tematem XIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie.

Życie mieszkańców każdego kraju i każdego regionu koncentruje się wokół głównych ośrodków, pełniących funkcje polityczne, gospodarcze, kulturalne i religijne. Nie inaczej było w średniowieczu. W pierwszych stuleciach tego okresu taką rolę pełniły wśród Słowian grody. Ich wspaniałością, często też potężnymi fortyfikacjami, zachwycali się miejscowi i przyjezdni; dla jednych były przedmiotem dumy, u drugich zaś wzbudzały respekt i zainteresowanie. Na grodach wspierała się siła organizacji plemiennych, wokół nich powstawały państwa, w tym również piastowska Polska. Były one oparciem dla władzy książęcej, broniły granic kraju, stanowiły miejsca rozwoju handlu i rzemiosła, wyznaczały standardy ówczesnego życia, w nich wreszcie zakładano pierwsze kościoły, które upowszechniały nową wiarę.
Z czasem grody zastąpiły miasta. Znane już w starożytności, na ziemiach polskich zaczęły pojawiać się w XIII wieku. Dzięki uzyskiwanym przywilejom, wyzwalały się spod rygorów prawa książęcego, budując podstawy własnej samorządności, stanowiącej inspirację dla wielu współczesnych rozwiązań. Również i one były miejscami rozwoju życia gospodarczego, kulturalnego, religijnego oraz politycznego.
Zasługą polskich grodów i miast było stworzenie zrębów krajobrazu osadniczego, jaki znamy w dzisiejszych czasach. Niektóre z współczesnych wielkich ośrodków (np. Poznań, Kraków czy Wrocław) dorównują znaczeniem wczesnośredniowiecznym grodom, z których wywodzą swój rodowód. Inne (m.in. Warszawa, a na naszym terenie – Pyzdry i Słupca) kontynuują tradycje miast, lokowanych dopiero w późniejszym średniowieczu. Niestety, kariera wielu z nich
(w tym Lądu i Giecza) zakończyła się już w tamtej epoce; nikt jednak nie odmawia im zasług oddanych w pierwszym, niezwykle ważnym okresie naszej historii.

W ramach Festiwalu obędą się koncerty:

3.06.2017 (sobota)

11:30 „SZLAKAMI ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY” – koncert zespołu
„IMBRIDUS” (GRÓD i PODGRODZIE)

13:00 WARSZTATY TAŃCÓW DAWNYCH I TRADYCYJNYCH –
grupa „LA DAME” (GRÓD i PODGRODZIE)

15:00 „SPOTKANIE Z MUZYKĄ DAWNĄ” – prof. Henryk Kasperczak
z Akademii Muzycznej w Poznaniu (KLASZTOR - kapitularz)

15:00-15:30 WARSZTATY TAŃCÓW DAWNYCH I TRADYCYJNYCH –
grupa „LA DAME” (GRÓD i PODGRODZIE)

15:30-16:00 „W ŚREDNIOWIECZNE CZASY ZE SMOKIEM CZARMUSIEM!”
– Akademia Muzyczna dla dzieci – zespół „IMBRIDUS” (gród)

18:00 „SZLAKAMI ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY” – koncert zespołu
„IMBRIDUS”

19:00 „BARWY POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA” – koncert zespołu
„JERYCHO” (kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

 

4.06.2017 (niedziela)

12:00-12:30 WARSZTATY TAŃCÓW DAWNYCH I TRADYCYJNYCH – grupa

„LA DAME”

13:30 KONCERT ZESPOŁU „DRORYJE” (GRÓD i PODGRODZIE)

14:30 „CANTIGAS DE SANTA MARIA” – koncert zespołu „Scandicus”
(KLASZTOR kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

15:30 KONCERT ZESPOŁU „KAPELA BRODÓW” (GRÓD i PODGRODZIE)