XI Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

Data: 
2017.06.24 - 2017.07.01
Miejscowość: 
Warszawa
XI Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej - afisz

XI Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

Warszawa, 24.VI – 1.VII 2017

www.muzykadawna.org

infomuzykadawna [at] gmail [dot] com

Dyrektor naukowy i artystyczny: prof.  dr hab. Urszula Bartkiewicz
Kierownik organizacyjny: Ewelina Kliczkowska                    

 

ORGANIZATORZY:

Fundacja Bednarska

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

PARTNERZY:

Centrum Edukacji Artystycznej
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w Warszawie
Teatr Wielki - Opera Narodowa -Akademia Operowa
Kościół Akademicki Św. Anny w Warszawie
Balet Dworski -Cracovia Danza
Uniwersytet Warszawski - Instytut Muzykologii

Centralna Biblioteka Rolnicza
Stowarzyszenie Akademia Muzyki Dawnej
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Od dziesięciu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji. Kursy łączą w sobie zarówno seminaria metodyczne dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, jak również konsultacje interpretacyjne dla uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych wszystkich szczebli. Stanowią kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego.

Kursy adresowane są do instrumentalistów, wokalistów, rytmików oraz tancerzy:

 • nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni,

studentów, absolwentów i wykładowców uczelni muzycznych, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia, uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół muzycznych I st., uczniów i nauczycieli szkół baletowych, zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną, grup wokalno-instrumentalno-tanecznych działających przy ośrodkach kultury.

Specjalności główne

Seminaria, warsztaty, lekcje otwarte oraz indywidualne konsultacje metodyczne dla nauczycieli dotyczące praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania w następujących dyscyplinach:

      Anton Birula, Anna Kowalska

Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jak i współczesne.

Zajęcia prowadzone są w formie lekcji otwartych w czasie których aktywny uczestnik prezentuje przygotowany program i pracuje nad nim pod opieką wykładowcy. Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jaki współczesne.
Inni aktywni oraz bierni uczestnicy mogą obserwować metody pracy wykładowcy.
Zróżnicowany poziom zaawansowania uczestników pozwala poznawać sposoby pracy dostosowane do różnych uczniów.

Pomiędzy zajęciami istnieje możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat obserwowanych metod pracy z uczniami. Gorąco zachęcamy do inicjowania rozmów, zadawania pytań oraz wymiany doświadczeń.

Mistrzowski Kurs Wokalny

Prowadzący: prof. Marek Rzepka

Warsztaty i lekcje otwarte dla uczniów, studentów i absolwentów klas śpiewu. Liczba uczestników czynnych jest ograniczona. Repertuar obejmuje pełen zakres historii muzyki. W ramach Mistrzowskiego Kursu Wokalnego odbędzie się Seminarium muzyki wokalnej wieku XVII i XVIII.

Zajęcia prowadzone będą przez prof. Marka Rzepkę.
Pierwszego dnia kursów odbędą się przesłuchania na uczestników czynnych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM oraz CENNIKIEM kursów w celu poznania warunków uczestnictwa czynnego i biernego.

W ramach MKW odbywać się będzie Seminarium Muzyki Wokalnej XVII i XVIII wieku. Zajęcia prowadzone są w formie lekcji otwartych w czasie których czynny uczestnik prezentuje przygotowany program i pracuje nad nim pod opieką wykładowcy.
Pozostali czynni oraz bierni uczestnicy mogą obserwować metody pracy wykładowcy.
Zróżnicowany poziom zaawansowania uczestników pozwala poznawać sposoby pracy dostosowane do różnych uczniów.
Pomiędzy zajęciami istnieje możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat obserwowanych metod pracy z uczniami. Gorąco zachęcamy do inicjowania rozmów, zadawania pytań oraz wymiany doświadczeń.

Taniec dawny

Prowadzący: Romana Agnel i Dariusz Brojek
Zajęcia skierowane są do dwóch rodzajów odbiorców: muzyków i tancerzy. Z uwagi na stopień zaawansowania i umiejętności ruchowych uczestników zajęcia zostaną utworzone osobne grupy:

1) Warsztaty dla muzyków (instrumentaliści, wokaliści, rytmicy)

 • grupa początkująca (cykl 5 spotkań od poniedziałku do piątku po 1 g. 15 min)
 • grupa zaawansowana (cykl 5 spotkań od poniedziałku do piątku po 1 g. 15 min)

2) Seminarium metodyczne i warsztaty dla uczniów i nauczyciel szkół baletowych(cykl 5 spotkań od poniedziałku do piątku)

 • wykłady teoretyczne i warsztaty dla uczniów
 • wykłady metodyczne i lekcje pokazowe dla nauczycieli

Realizowany będzie repertuar baletu barokowego oparciu o oryginalne zapisy choreograficzne.

Seminaria i warsztaty uzupełniające

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczestników, w szczególności instrumentalistów:

 • Podstawy improwizacji
 • Kameralistyka
 • Podstawy kompozycji
 • Praktyka basso continuo z elementami improwizacji dla początkujących
 • Kameralistyka z realizacją basso continuo na klawesynie
 • Basso continuo dla basowych instrumentów smyczkowych
 • Kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu
 • Praca z akompaniatorem

Podstawy improwizacji
Prowadzący: Marcin Tarnawski
Zajęcia przeznaczone dla instrumentalistów (flet, obój, skrzypce, altówka, wiolonczela, viola da gamba). Obejmują ćwiczenia wprowadzające do improwizacji, ośmielające granie bez użycia nut oraz podstawy tworzenia improwizacji.
Ze względu na charakter cykliczny zajęć sugerujemy obecność w pełnym cyklu (6 dni po 1 godz.).

 

Kameralistyka
Prowadzący: wykładowcy XI LKMMD
Zajęcia grupowe pozwalające rozwijać umiejętności pracy w zespole kameralnym. Wykaz proponowanych przez wykładowców  utworów, które będą opracowywane podczas Kursów zostanie opublikowany na stronie LKMMD. Zainteresowani uczestnicy będą mogli zapisać się na zajęcia do realizacji konkretnego utworu.
Istnieje możliwość zgłoszenia zespołu gotowego do pracy nad samodzielnie wybranym utworem. Prosimy o informację mailową lub w Biurze Organizacji w czasie Rejestracji pierwszego dnia kursów (24 czerwca 2017).
Ze względu na charakter cykliczny zajęć sugerujemy obecność w pełnym cyklu (6 dni).

 

Podstawy kompozycji barokowej
Prowadząca: Maria Erdman
Zajęcia teoretyczne i praktyczne zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami konstrukcji oraz podstawami kompozycji utworów barokowych, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników. Uczestnik ma możliwość poznać zasady konstrukcji utworów barokowych poprzez wspólne komponowanie utworu w czasie trwania kursu.
Ze względu na charakter cykliczny zajęć sugerujemy obecność w pełnym cyklu (5 dni po 1 godz.).

 

Praktyka basso continuo z elementami improwizacji dla początkujących
prowadząca: dr Anna Urszula Kucharska
Zajęcia przeznaczone są dla klawesynistów, organistów i pianistów, którzy rozpoczynają naukę twórczej realizacji basu cyfrowanego. Tematyka spotkań obejmuje: odczytywanie cyfrowania, podstawy prowadzenia głosów przy realizacji akordów, elementy improwizacji w różnych stylach w oparciu o historyczne wzorce (traktaty, przykłady z literatury muzycznej). Zajęcia będą realizowane na klawesynie, w grupach 2-3 osobowych.

 

Kameralistyka z realizacją basso continuo na klawesynie
Prowadząca: dr hab. Ewa Mrowca
Zajęcia specjalistyczne polegające na artystycznym badaniu, interpretacji i realizacji basu cyfrowanego w wybranych dziełach muzyki kameralnej. Są przeznaczone dla uczestników zaawansowanych w grze na instrumentach klawiszowych.

Zajęcia grupowe obejmujące pracę nad utworami zaproponowanymi przez wykładowcę. W czasie ustalania indywidualnych spotkań będzie możliwość wpisania się na zajęcia do realizacji konkretnego utworu. Lista utworów zostanie podana w późniejszym terminie.
Istnieje możliwość zgłoszenia zespołu gotowego do pracy nad samodzielnie wybranym zespołem. Prosimy o informację mailową lub w Biurze Organizacji w czasie Rejestracji pierwszego dnia kursów (24 czerwca 2017).
Ze względu na charakter cykliczny zajęć sugerujemy obecność w pełnym cyklu (6 dni).

 

Basso continuo dla basowych instrumentów smyczkowych
Prowadzący: Jakub Kościukiewicz
Zajęcia teoretyczne i praktyczne zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami realizacji basso continuo na wiolonczeli, violi da gamba i kontrabasie, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

 

Kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu
Prowadzący: Jacek Guzowski
Wykład i ćwiczenia warsztatowe z zakresu strojów muzycznych oraz umiejętności strojenia klawesynu, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

 

Praca z akompaniatorem
W czasie XI Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej uczestnicy zajęć specjalności głównych oraz Mistrzowskiego Kursu Wokalnego mają możliwość pracy wraz z akompaniatorem. W miarę możliwości czasowych oraz dostępności instrumentów (klawesyn, fortepian) uczestnicy mogą odbyć również oddzielne indywidualne spotkania z akompaniatorami w zakresie pracy nad przygotowywanym utworem. Zapotrzebowanie prosimy zgłaszać bezpośrednio do akompaniatorów poszczególnych klas (informacja na miejscu) bądź do Biura Organizacyjnego LKMMD w trakcie trwania kursu.

 

Warsztaty ogólnorozwojowe

Zajęcia dla wszystkich uczestników kursów:

 • Psychoedukacja
 • Profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego u muzyków i tancerzy
 • Prezentacja sceniczna
 • Choreorelaksacja

Psychoedukacja
Prowadząca: Ewa Biały
Zajęcia prezentują nowoczesne techniki rozwoju dla artystów (wykłady i ćwiczenia warsztatowe):

 • trema
 • pamięć i wyobraźnia muzyczna, słyszenie wewnętrzne
 • strategia ćwiczenia
 • modelowanie jako sposoby ćwiczenia
 • sposoby pobudzania kreatywności i motywacji (samomotywacja i motywowanie innych)
 • komunikacja w muzyce
 • ćwiczenia rozwojowe
 • równowaga psychofizyczna
 •  

Profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego u muzyków i tancerzy
prowadzący: Jakub Saniewski
Zajęcia obejmują wykład, pokaz, warsztaty oraz konsultacje indywidualne z rehabilitantem.

 • anatomia aparatu ruchu, aspekt ergonomii w pracy, profilaktyka,
 • sposoby przeciwdziałania złej postawie i korygowania ustawienia ciała podczas gry,
 • zwyrodnieniowa choroba zawodowa,
 • przykłady ćwiczeń relaksujących i rozciągających grupy mięśniowe po grze, niwelowanie przeciążeń.

 

Warsztaty prezentacji scenicznej
prowadząca: dr Małgorzata Kaczmarska-Ferenc
Wykład i ćwiczenia warsztatowe

 • zasady ruchu scenicznego, umiejętność poruszania się na scenie,
 • symbole i struktury ruchowe,
 • autoprezentacja.

 

Choreorelaksacja
prowadzący: Dariusz Brojek
Relaksacyjne ćwiczenia ruchowe przy muzyce zwane przez uczestników "barokową jogą". Zajęcia odbywają się w godzinach porannych. Obejmują zestawy ćwiczeń rozciągających i przygotowujących ciało do całodziennej aktywności. Pomimo relaksacyjnego charakteru dają energię na długie i intensywne dni kursów LKMMD.

Wykładowcy XI edycji

Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej

 

dr hab. Marek Rzepka - śpiew

 • Hochschule für Musik und Theater Leipzig, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Akademia Muzyczna w Krakowie

 

prof. Michael Schmidt-Casdorff - flet traverso, kameralistyka

 • 18-th Century Orchestra, HMT München,Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

prof. Peter Frankenberg - obój barokowy, kameralistyka

 • Dutch Bach Society

prof. Daniel Deuter - skrzypce barokowe, altówka barokowa, kameralistyka

 • CordArte Ensamble, Batzdorfer Hofkapelle (koncertmistrz),Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

prof. Markus Möllenbeck - wiolonczela barokowa

 • Musica Antiqua Köln,HMT München, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz - klawesyn

 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

Maria Erdman - klawikord, organy, propedeutyka kompozycji barokowej

 • Akademia Muzyczna w Krakowie, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

dr hab. Ewa Mrowca - kameralistyka z realizacją b.c. na klawesynie

 • Akademia Muzyczna w Łodzi, Akademia Muzyczna w Krakowie

dr Anna Urszula Kucharska - praktyka basso continuo z elementami improwizacji

 • ZPOSM I i II st. im. G. Bacewicz w Warszawie

dr Jakub Kościukiewicz - basso continuo dla wiolonczel, kameralistyka

 • Musicae Antique Collegiae Varsoviense, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Akademia Muzyczna w Łodzi, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

Anton Birula - lutnia, gitara, teorba, kameralistyka

 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Opera Kameralna w Warszawie, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

Anna Kowalska - lutnia, gitara, teorba, kameralistyka

 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Opera Kameralna w Warszawie, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

dr Dorota Zimna - kameralistyka, realizacja basso continuo

 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy,Laboratoire de la Musique

Marcin Tarnawski - skrzypce barokowe, kameralistyka, podstawy improwizacji 

                                  instrumentów orkiestrowych

 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Laboratoire de la Musique

Karolina Koślacz - viola da gamba

 • ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

Romana Agnel - taniec dworski, choreografia 

 • Cracovia Danza

Dariusz Brojek - taniec dworski, choreorelaksacja, ruch sceniczny

 • Cracovia Danza

dr Małgorzata Kaczmarska - Rucińska - warsztaty prezentacji scenicznej

 • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, UMFC w Warszawie, ZPSM im. Chopina w Warszawie

Jacek Guzowski - kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu

 • ZPSM im. F. Chopina, ZPSM im. K. Szymanowskiego, ZPOSM im. G. Bacewicz w Warszawie

Ewa Biały - psychoedukacja

 • Poznań - trener NLP

Jakub Saniewski - profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego muzyków

 • Gamma Medical Center w Warszawie

dr Katarzyna Ewa Sokołowska - pianista - korepetytor

 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ZPSM im F. Chopina w Warszawie
   

Alina Hoffmann - pianista - korepetytor

 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ZPSM im F. Chopina w Warszawie

Weronika Janyst - realizacja basso continuo

 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (studentka)

SEMINARIUM MUZYKOLOGICZNO-HISTORYCZNE

dr hab. Szymon Paczkowski

 • Uniwersytet Warszawski - Instytut Muzykologii

dr Justyna Solecka
dr Katarzyna Drogosz