X Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

Data: 
2016.06.25 - 2016.07.02
Miejscowość: 
Warszawa
afisz LKMMD

 

X Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

/seminaria, wykłady tematyczne, praktyka wykonawcza/

 

Patronat honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Warszawa, 25.VI – 2.VII 2016

www.muzykadawna.org

 

Dyrektor naukowy i artystyczny: 

prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz

Kierownik organizacyjny:

Ewelina Kliczkowska

 

przejdź do opisu

przejdź do listy wykładowców

 

ORGANIZATORZY:

Fundacja Bednarska

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 

PARTNERZY:

Centrum Edukacji Artystycznej
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w Warszawie
Teatr Wielki - Opera Narodowa - Akademia Operowa
Kościół Akademicki Św. Anny w Warszawie
Balet Dworski - Cracovia Danza
Uniwersytet Warszawski - Instytut Muzykologii
Instytut Sztuki PAN – Zakład Muzykologii
Stowarzyszenie Akademia Muzyki Dawnej
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Współfinansowanie:

 

Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej to impreza cykliczna, której ideą przewodnią jest kształtowanie świadomości właściwej estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji. Stanowi kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego. Kursy łączą w sobie zarówno seminaria i warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, jak również konsultacje interpretacyjne dla uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych wszystkich szczebli (solistów i kameralistów).
 

Kursy adresowane są do muzyków (instrumentalistów, wokalistów, rytmików) oraz tancerzy:

 • nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni

 • studentów, absolwentów i wykładowców uczelni muzycznych

 • uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia

 • uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół muzycznych I st.

 • uczniów i nauczycieli szkół baletowych

 • zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną

 • grup wokalno-instrumentalno-tanecznych działających przy ośrodkach kultury.

Interdyscyplinarny charakter Kursów łączy praktykę muzyczną z tańcem, z mocnym ugruntowaniem wiedzy teoretycznej. Szeroka i kompleksowa oferta dydaktyczna, przebieg zajęć oraz ich treści programowe zostały opracowane i dostosowane pod kątem możliwości udziału uczestników będących na różnych poziomach zaawansowania i znajomości problematyki. Oferta skierowana jest nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkodnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych oraz pogłębić wiedzę na temat stylistyki muzyki dawnej, doskonaląc zarazem własny warsztat artystyczny oraz dydaktyczne kompetencje.

W programie znajdują się zarówno zajęcia seminaryjne i warsztatowe w formie lekcji otwartych (wg określonych specjalności), pokazy, prezentacje i seminaria naukowe, wykłady teoretyczne, kameralistyka, warsztaty taneczne i ruchowe, zajęcia ogólnorozwojowe (psychoedukacja, rehabilitacja, prezentacja sceniczna) oraz koncerty wykładowców i uczestników. W czasie kursów stosowane są wyłącznie materiały urtextowe i źródłowe.

Oferta Kursów Obejmuje:

I. Seminaria i warsztaty specjalistyczne dla muzyków - instrumentalistów:
Seminaria, wykłady, lekcje otwarte oraz indywidualne konsultacje dotyczące praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania i stosowania, w następujących dyscyplinach:

 • flet traverso

 • obój barokowy

 • skrzypce barokowe

 • altówka barokowa

 • wiolonczela barokowa

 • klawesyn

 • lutnia (renesansowa i barokowa), gitara (barokowa i romantyczna), teorba

 • organy

 • klawikord

 • viola da gamba (konsultacje praktyczne).

Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jak również współczesne.

 

II. Mistrzowski Kurs Wokalny
Dla uczniów, studentów i absolwentów klas śpiewu. Liczba "uczestników czynnych" jest ograniczona.

III. Taniec dawny
a) Warsztaty: (instrumentaliści, wokaliści, rytmicy, tancerze, amatorskie grupy taneczne)

 • grupa początkująca

 • grupa zaawansowana

 

b) Seminarium dla uczniów i nauczyciel szkół baletowych

 • wykłady teoretyczne i warsztaty dla uczniów

 • wykłady metodyczne i lekcje pokazowe dla nauczycieli

IV. Seminaria naukowe
Seminaria naukowe prowadzone przez wykładowców kursu oraz ekspertów m.in. PAN i Instytutu Muzykologii UW; przedstawiające i porównujące dotychczasowe wyniki badań historyczno-muzycznych, metody poszukiwania traktatów historycznych oraz innych materiałów źródłowych; omawiające zagadnienia polskiej literatury muzycznej w kontekście europejskim oraz inne aspekty metodyczne problematyki wykonawczej muzyki dawnej, obejmujące wiedzę z zakresu retoryki muzycznej, ekspresji, improwizacji, ornamentyki, harmonii, temperacji historycznych i instrumentarium.

V. Seminaria i warsztaty uzupełniające

 • Podstawy improwizacji

Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeznaczone dla instrumentów orkiestrowych.

 

 • Kameralistyka

Przydział do zespołu kameralnego na podstawie wewnętrznego przesłuchania pierwszego dnia Kursów.

 

 • Propedeutyka kompozycji barokowej

Zajęcia teoretyczne zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami konstrukcji oraz podstawami kompozycji utworów barokowych, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

 

 • Praktyka basso continuo z elementami improwizacji dla początkujących (instrumenty klawiszowe)

Zajęcia przeznaczone są dla klawesynistów, organistów i pianistów, którzy rozpoczynają naukę twórczej realizacji basu cyfrowanego. Tematyka spotkań obejmuje: odczytywanie cyfrowania, podstawy prowadzenia głosów przy realizacji akordów, elementy improwizacji w różnych stylach w oparciu o historyczne wzorce (traktaty, przykłady z literatury muzycznej). Zajęcia będą realizowane na klawesynie, w grupach 23 osobowych.

 

 • Kameralistyka z realizacją basso continuo na klawesynie

Zajęcia specjalistyczne polegające na artystycznym badaniu, interpretacji i realizacji basu cyfrowanego w wybranych dziełach muzyki kameralnej. Są przeznaczone dla uczestników zaawansowanych w grze na instrumentach klawiszowych. Przydziały uczestników na podstawie  wewnętrznego przesłuchania pierwszego dnia Kursów.

 

 • Basso continuo dla basowych instrumentów smyczkowych

Zajęcia teoretyczne i praktyczne zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami realizacji basso continuo na wiolonczeli, violi da gamba i kontrabasie, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

 

 • Kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu

Wykład i ćwiczenia warsztatowe z zakresu strojów muzycznych oraz umiejętności strojenia klawesynu, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

 

 • Praca z akompaniatorem

   

VI. Warsztaty ogólnorozwojowe

 • Psychoedukacja – nowoczesne techniki rozwoju dla artystów (wykłady i ćwiczenia warsztatowe)

- trema
- pamięć i wyobraźnia muzyczna, słyszenie wewnętrzne
- strategia ćwiczenia
- modelowanie jako sposoby ćwiczenia
- sposoby pobudzania kreatywności i motywacji
- komunikacja w muzyce
- ćwiczenia rozwojowe
- równowaga psychofizyczna

 • Profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego u muzyków i tancerzy (wykład i konsultacje indywidualne z rehabilitantem)

- anatomia aparatu ruchu, aspekt ergonomii w pracy, profilaktyka
- sposoby przeciwdziałania złej postawie i korygowania ustawienia ciała podczas gry
- zwyrodnieniowa choroba zawodowa
- przykłady ćwiczeń relaksujących i rozciągających grupy mięśniowe po grze
- niwelowanie przeciążeń.

 • Warsztaty prezentacji scenicznej (wykład i ćwiczenia warsztatowe)

- zasady ruchu scenicznego, umiejętność poruszania się na scenie,
- symbole i struktury ruchowe
- autoprezentacja

 

VII. Prezentacje artystyczne

 • Koncert wykładowców

 • Koncerty i audycje sekcyjne uczestników

 • Koncert Finałowy

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w:

 • Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie |ul. Bednarska 11|

 • Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie |ul. Moliera 4/6|

 • Teatrze Wielkim |Pl. Teatralny 1|

 • Kościele Akademickim Św. Anny |ul. Krakowskie Przedmieście 68|

 

ZADANIE - STAŻ W SEKTORZE KULTURY

dla studentów i absolwentów uczelni kierunków artystycznych i humanistycznych (np. historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia, animacja kultury, dziennikarstwo, sztuki plastyczne, media i inne) w zakresie tworzenia i realizacji projektów artystycznych.

Koordynator projektu: Marcin Tarnawski + 48 604 180 449

 

 

ZADANIE – PRAKTYKI BASSO CONTINUO

skierowane do studentów bądź absolwentów klas klawesynu, organów, gitary, lutni lub wiolonczeli, którzy pragną doskonalić i poszerzyć swoje umiejętności w dziedzinie akompaniamentu basso continuo.

Liczba miejsc ograniczona!

Koordynator projektu: Dorota Zimna + 48 501 827 750

 

 

Wykładowcy X edycji Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej

 

dr. hab. Marek Rzepka - śpiew

Hochschule für Musik und Theater Leipzig, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Akademia Muzyczna w Krakowie

prof. Michael Schmidt-Casdorff - flet traverso, kameralistyka

18-th Century Orchestra, HMT München, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

prof. Peter Frankenberg - obój barokowy, kameralistyka

Dutch Bach Society

prof. Daniel Deuter - skrzypce barokowe, altówka barokowa, kameralistyka

CordArte Ensamble, Batzdorfer Hofkapelle (koncertmistrz), Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

prof. Markus Möllenbeck - wiolonczela barokowa

Musica Antiqua Köln,HMT München, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz - klawesyn

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

Maria Erdman - klawikord, organy, propedeutyka kompozycji barokowej

Akademia Muzyczna w Krakowie, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

dr hab. Ewa Mrowca - kameralistyka z realizacją b.c. na klawesynie

Akademia Muzyczna w Łodzi, Akademia Muzyczna w Krakowie

dr Anna Urszula Kucharska - praktyka basso continuo z elementami improwizacji

ZPOSM I i II st. im. G. Bacewicz w Warszawie

Jakub Kościukiewicz - basso continuo dla wiolonczel, kameralistyka

Musicae Antique Collegiae Varsoviense, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Akademia Muzyczna w Łodzi, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

Anton Birula - lutnia, gitara, teorba, kameralistyka

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Opera Kameralna w Warszawie, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

Anna Kowalska - lutnia, gitara, teorba, kameralistyka

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Opera Kameralna w Warszawie, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

dr Dorota Zimna - kameralistyka, realizacja basso continuo

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Laboratoire de la Musique

Marcin Tarnawski - skrzypce barok., kameralistyka, podstawy improwizacji dla instr. orkiestr.

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Opera Nova w Bydgoszczy, Laboratoire de la Musique

Karolina Koślacz - viola da gamba (konsultacje)

ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

Romana Agnel - taniec dworski, choreografia

Cracovia Danza

Dariusz Brojek - taniec dworski, choreorelaksacja, ruch sceniczny

Cracovia Danza

Małgorzata Kaczmarska – Rucińska - prezentacja sceniczna

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, UMFC w Warszawie, ZPSM im. Chopina w Warszawie

Jacek Guzowski - kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu

ZPSM im. F. Chopina, ZPSM im. K. Szymanowskiego, ZPOSM im. G. Bacewicz w Warszawie

Ewa Biały - psychoedukacja

Poznań – trener NLP

Jakub Saniewski - profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego muzyków

Gamma Medical Center w Warszawie

dr Katarzyna Ewa Sokołowska - pianista – korepetytor

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ZPSM im F. Chopina w Warszawie

Alina Hoffman - pianista – korepetytor

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ZPSM im F. Chopina w Warszawie

Weronika Janyst - realizacja basso continuo

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (studentka)

 

 

SEMINARIA MUZYKOLOGICZNE:

prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Zakład Muzykologii

dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Zakład Muzykologii

dr hab. Szymon Paczkowski

Uniwersytet Warszawski - Instytut Muzykologii