Przedchopinowskie inspiracje - muzyka na dawne instrumenty klawiszowe

Data: 
2010.08.21 - 2010.08.27
Miejscowość: 
Białystok
Galeria im. Śleńdzińskich

II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
IM. JULITTY SLEŃDZIŃSKIEJ

"Przedchopinowskie inspiracje - muzyka na dawne instrumenty klawiszowe"

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej "Przedchopinowskie inspiracje - muzyka na dawne instrumenty klawiszowe".

Zaplanowanych zostało sześć koncertów podczas których zabrzmi muzyka solowa i kameralna napisana na instrumenty będące przodkami fortepianu (klawesyn, wirginał, pianoforte). Zaprezentowane zostaną kompozycje powstałe w centrach muzycznych Europy XVI, XVII i XVIII wieku, które miały niezaprzeczalny wpływ na rozwój europejskiej muzyki klawiaturowej. Festiwal jest zorientowany na prezentację muzyki dawnej w konwencji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego. Termin ten oznacza wykonywanie utworów epoki Baroku, Klasycyzmu, a nawet wczesnego Romantyzmu na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach, w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory.

Koncertom towarzyszyć będą prelekcje, kurs mistrzowski gry na klawesynie oraz warsztaty tańca historycznego.
Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Anna Urszula Kucharska - klawesynistka, specjalistka w dziedzinie wykonywania muzyki dawnej.

Koncerty i prelekcje

21 sierpnia, godz. 17.00
Aula Magna Pałacu Branickich

Koncert Inauguracyjny
Wykonawcy: Collegium Spes Musica, soliści baletu dworskiego "Cracovia Danza"
W programie: F. Couperin, L. Couperin, E. C. J. de la Guerre, J. H. d`Anglebert

22 sierpnia, godz. 17.00
Galeria im. Sleńdzińskich, ul. Waryńskiego 24 a

Recital klawesynowy Lilianny Stawarz
W programie utwory: C. Ph. E Bacha, W. F. Bacha, J. Elsnera

Po koncercie prelekcja: Klavier i Clavecin w muzyce przedklasycznej, prowadzenie: Lilianna Stawarz

24 sierpnia, godz. 17.00
Galeria im. Sleńdzińskich, ul. Waryńskiego 24 a

Recital klawesynowy Anny Urszuli Kucharskiej - "Johann Jacob Froberger - romantyk XVII wieku."

Po koncercie prelekcja: Dawne instrumenty klawiszowe, prowadzenie: Anna Urszula Kucharska

25 sierpnia, godz. 17.00
Sala Koncertowa UMFC, ul. Kawaleryjska 5

Recital fortepianowy Mariusza Ciołko
W programie: F. Chopin, W.A. Mozart, F.J. Haydn, J.S. Bach

26 sierpnia, godz. 17.00
Galeria im Sleńdzińskich, ul. Waryńskiego 24 a

Recital klawesynowy Nicholasa Parle'a
W programie muzyka wirginalistów angielskich oraz muzyka włoska i hiszpańska XVI i XVII wieku.

Po koncercie prelekcja: Najstarsze zabytki muzyki klawiszowej, prowadzenie: Nicholas Parle

28 sierpnia, godz. 17.00
Aula Magna Pałacu Branickich

Koncert Finałowy
Wykonawcy: Marta Boberska, Nicholas Parle, zespół Collegium Spes Musica
W programie: J. S. Bach; koncerty na dwa klawesyny, kantaty BWV 210 i 105

Na wszystkie koncerty i prelekcje wstęp wolny.
Dodatkowe informacje na www.slendzinski.art.pl

miejsce imprezy

Galeria im. Sleńdzińskich
ul. Waryńskiego 24A
15-461 Białystok