Polskie Pieśni Pasyjne

Data: 
2010.03.14
Miejscowość: 
Warszawa
Artysta: 
Trio Con Passione

- Jezus Chrystus, Bóg Człowiek: Anonim, XV/XVI w. Kancjonał Walentego z Brzozowa 1554 - najstarsza znana polska pieśń pasyjna. Jest przekładem popularnych w późnośredniowiecznej Europie Godzinek o Męce Pańskiej
Wszyscy mieszkańcy dworu niebieskiego: Anonim XVIw. - Rękopis klarysek gnieźnieńskich ok.1600r.
- Jezusa Judasz przedał: Ładyslaw z Gielniowa XV w.
- Bóg wszechmogący, Ojciec nasz Niebieski: Anonim, XVI w. – Wg. Kancjonału Jana Seklucjana 1547, 1559 r.
- O duszo wszelka nabożna: Pieśni postne starożytne 1607r.
- Ach, nam nędznym grzesznym nasze grzeszenie: Szymon Krofey „Duchowne piesnie”1586r.
- Wszechmogący nasz Panie, dziwnoś świat swój sprawił: „...Pieśń o Bożym umęczeniu barzo nabożna i wszelkiemu krześcijaninowi potrzebna...” Kraków 1558
- Wspominając Boże słowa: Pieśni postne starożytne 1607r.
- Mądrość Ojca Wszechmocnego: Szymon Krofey „Duchowne piesnie”1586r.
Wykonawcy: Justyna Reczeniedi – sopran
Tomasz Warmijak- tenor
Trio Con Passione w składzie:
Kamila Szalińska-Bałwas – skrzypce
Michał Pindakiewicz – gitara
Jerzy Cembrzyński – kontrabas, kierownictwo artystyczne

Warszawa - Kościół św Aleksandra, plac Trzech Krzyży