Piotr Wilhelmi de Grudencz i Jego Europa

Data: 
2021.10.10 18:00
Miejscowość: 
Bydgoszcz
Artysta: 
La Morra
UniversumPetri.jpg
Zapraszamy Państwa na drugi koncert w ramach III edycji festiwalu "Bydgoska Scena Barokowa". Usłyszą Państwo wybrane utwory Piotra z Grudziądza w wykonaniu wyjątkowego zespołu La Morra.
Twórczość Piotra wpisuje się w muzyczną tradycję wielkiej przestrzeni kulturowej, która w późnym średniowieczu obejmowała całe Święte Cesarstwo Rzymskie (wraz z Czechami) oraz królestwa Polski i Węgier. Łączy elokwentną poezję późnośredniowiecznego intelektualisty z archaicznie brzmiącym stylem muzycznym, asymilującym XIV-wieczny francuski styl ars nova z konserwatywnymi technikami polifonicznymi kultywowanymi od dawna w regionie. Nie rezygnował jednak całkowicie z brzmień „współczesnych”, bardziej typowych dla kompozytorów franko-flamandzkich.
Zespół LA MORRA dokonał kwerendy źródeł w celu stworzenia programu koncertowego ukazującego osobowość tego typowo wybitnie środkowoeuropejskiego twórcy, prezentując ją zarazem w szerszym kontekście kultury muzycznej, w której się wychował i do której tyle wniósł. O znaczeniu Piotra w kręgu tej kultury świadczy m.in. fakt, że zachowała się duża ilość jego kompozycji (pod tym względem nie dorównuje Piotrowi nawet uważany za najwybitniejszego kompozytora polskiego średniowiecza Mikołaj Radomski). Od lat 90-tych XX wieku, kiedy Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało pierwsze wydanie krytyczne autorstwa Černego, liczba zidentyfikowanych kompozycji Piotra wręcz się podwoiła
Program koncertu:
Predulcis eurus
Pneuma / Veni / Paraclito / Dator
(Petrus Wilhelmi de Grudencz)
[Balatum] (Nicolaus de Radom, ok. 1425)
Hystorigraphi aciem (Nicolaus de Radom)
[Rondellus] (Othmarus Opilionis de Jawor, ok. 1440)
Probleumata enigmatum (Petrus Wilhelmi de Grudencz)
Kyrie: Fons bonitatis (Petrus Wilhelmi de Grudencz)
Ave mater summi nati ( = En vergier) (anonim)
Virginem mire pulcritudinis ( = En discort) (anonim)
Resurgente domino ( = Je languis) (anonim)
O gloriosa regina mundi (Johannes Tourout, ok. 1460)
Ave mater o Maria (anonim)
Psalteriis et tympanis
Plaude euge theotocos
Promitat eterno
Psalmodium exileratum
(Petrus Wilhelmi de Grudencz)
Mit ganczym willin – Der winter der wil weychen (anonim)
Alleluya (Nicolaus de Radom)
Crist ist erstanden (anonim)
Christus... vinctos / Christus... mala / Christus surrexit (anonim)
Ex trinitatis culmine (anonim)
Domine ad adiuvandum me festina (anonim)
 
LA MORRA
Kierownictwo artystyczne: Corina Marti i Michał Gondko
Doron Schleifer, Ivo Haun de Oliveira, Giacomo Schiavo, Sebastián León (śpiew)
Corina Marti (clavicimbalum, flety proste)
Michał Gondko (lutnia)
Anna Danilevskaia (fidel)