"Muzyczne wędrówki po dawnej Europie" - koncert muzyki dawnej

Data: 
2016.06.11 18:00 - 19:30
Miejscowość: 
Ełk
Artysta: 
Zespół Muzyki Dawnej Vox Angeli
"Muzyczne wędrówki po dawnej Europie"

Koncert muzyki dawnej pt. "Muzyczne wędrówki po dawnej Europie" jest częścią projektu pt. "Tydzień z Małeckimi" tradycje drukarskie w Ełku. W programie koncertu pieśni zaczerpnięte z Cantigas de Santa Maria z XIII w., Laudario di Cortona z XIII w., Llibre Vermell de Montserrat z XIV w,. Cancionero Musical de Palacio z XVI w., oraz staropolska liryka miłosna. 
Po koncercie prezentacja rekonstrukcji instrumentów historycznych z Pracowni Leszka Pelca "Caelo et serra". 
Więcej na temat projektu:
http://www.voxangeli.pl/wiesci/364-tydzien-z-maleckimi-w-elku-koncert-mu...

Zapraszamy
Koncert odbędzie się w Kościele Ewangelicko Metodystycznym w Ełku
przy ul. Słowackiego 26.