Laudario di Cortona

Data: 
2010.05.07 16:30
Miejscowość: 
Cieszyn
Artysta: 
Zespół Muzyki Dawnej "Scandicus"
Laudario di Cortona - Scandicus

PROGRAM KONCERTU:
Program koncertu stanowią laudy ze zbioru znanego pod nazwą Laudario di Cortona. Powstał on w latach 1260 – 1297 jako owoc działalności bractwa Confraternita di Santa Maria delle Laude mającego siedzibę w Cortonie przy kościele św. Franciszka. Kodeks zawiera 46 laud wraz z zapisem muzycznym. Jest to jeden z najstarszych manuskryptów zawierających pieśni religijne w języku włoskim.

- Laude novella
- Stella nova
- Gloria 'n cielo
- Cristo e nato
- O divina virgo flore
- De la crudel morte de Cristo
- Oime lasso
- Iesu Cristo glorioso
- Ave donna santissima
- Madonna santa Maria
- Sia laudato san Francesco
- Troppo per del tempo
- Magdalena degna da laudare

SKŁAD ZESPOŁU:
* Agnieszka Leśniak - śpiew
* Agata Kachel-Flis – śpiew, oud, darabuka
* Tymoteusz Dorda - śpiew, fidel, darabuka
* Jakub Kabus - śpiew, bendir
* Piotr Flis - harfa, oud, flety

Kościół św. Trójcy, godz. 16:30