J.S. Bach

Data: 
2010.03.14 19:00
Miejscowość: 
Katowice
Artysta: 
E. Grodzka-Łopuszyńska, T. Miczka, J. Gembalski
J.S. Bach - 2

Fantazja i fuga c-moll BWV 562
Geistliche Lieder (wybór)
Sinfonie z Kantaty BWV 21 i Kantaty BWV 156
Aria "Qui tollis peccata" z Mszy A-dur BWV 234
Preludia chorałowe BWV 622, BWV 727
Kantata BWV 199

Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska - sopran
Tomasz Miczka - obój
J. Gembalski - organy
Regina Gowarzewska - słowo

Katrowice - Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12