III Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego

Data: 
2010.07.05 - 2010.07.10
Miejscowość: 
Poznań

W dniach od 5 do 10 lipca 2010 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego organizuje trzeci już Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego – Poznań 2010. Kurs będzie kontynuacją poprzednich spotkań, modyfikowany jednak każdego roku o nowe elementy. Kolejny kurs będzie składał się z trzech poziomów zaawansowania. Pierwszy (podstawowy), przeznaczony dla osób, które po raz pierwszy będą chciały zapoznać się z tym gatunkiem muzyki. Poziom drugi przeznaczony jest dla osób, które znają śpiew gregoriański, ale chciałyby pogłębić swoją wiedze na ten temat. Trzeci poziom (zaawansowany) dedykujemy dla śpiewających już „chorał” oraz prowadzących ( lub chcących prowadzić ) schole śpiewacze. Niebawem przedstawimy program spotkania, oraz grono wykładowców. Nie zabraknie z pewnością prezentacji muzycznych. Prosimy o wpisanie terminu kursu do swych planów na tegoroczny rok, oraz zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej www.choral.pl.

Stowarzyszenie działając we współpracy z Archidiecezją Poznańską, chce niejako na nowo ( po zachęcie Ojca Świętego Benedykta XVI ), przywrócić należyte miejsce najstarszemu gatunkowi muzycznemu, popularnie zwanemu Chorałem Gregoriańskim. Ten śpiew swym pięknem, wynikającym m.in. z prostoty (śpiew jednogłosowy), wprowadza wewnętrzny spokój, sprzyjający modlitwie i kontemplacji. Więcej informacji na temat pracy Stowarzyszenia można uzyskać na stronie internetowej www.choral.pl