Festiwal Poznań Baroque 2016

Data: 
2016.11.04 - 2016.11.12
Miejscowość: 
Poznań
Festiwal Poznań Baroque 2016

Przez 9 koncertowych wieczorów festiwal Poznań Baroque przedstawi różne oblicza muzyki dawnej. Organizatorzy zadbali o to, by festiwalowa publiczność po raz kolejny odkryła nieoczywistą stronę muzyki z XVII i XVIII stulecia.

W czasie tegorocznej edycji festiwalu Poznań Baroque, zajrzymy zgodnie z naszą tradycją w rozmaite przestrzenie muzyki barokowej, by ukazać jej różnorodność i udowodnić, że jest niewyczerpywalnym źródłem inspiracji dla artystów. Wiele programów, które usłyszymy zostało przygotowanych specjalnie z myślą o festiwalu, część muzycy nagrali niedawno na płyty, kilka z nich zostanie zarejestrowanych wkrótce po poznańskiej prezentacji – komentuje Dyrektor Artystyczny Cezary Zych

Poznań Baroque nie ma jednego tematu, jak podkreśla Cezary Zych. Poszczególne koncerty układają się w wyodrębnione linie programowe, np. kształtowanie się języka muzyki skrzypcowej i stopniowe kształtowanie orkiestry barokowej będziemy obserwować słuchając siedemnastowiecznej muzyki niemieckiej: Biber, Schmelzer, Weichlein, Rosenmüller, Muffat (Ensemble Masques), wirtuozowskiej muzyki z siedemnastowiecznego Londynu (Alice Julien-Laferriere, Ground Floor), suit orkiestrowych Telemanna (Ensemble Masques) oraz concerti grossi z op. 6 Handla (orkiestra Kore, Cecilia Bernardini, Eduardo López Banzo).

Muzyka teatralna i twórczość na różne sposoby związana ze sceną to m.in. francuskie kantaty Nicolasa Clérambault (A Nocte Temporis, Reinoud Van Mechelen); angielskie pieśni Henry Purcella (Nicholas Scott, Ground Floor); późnorenesansowe i wczesnobarokowe pieśni Purcella, Johnsona, Danyela, Dowlanda (La Morra); poszukiwanie związków między muzyką średniowieczną, renesansową i barokową: Monteverdi, da Milano, Merula, Landini, Paolo da Firenze, Kapsberger (La Morra); źródła wczesnej muzyki operowej (Caccini, Monteverdi, Kapsberger, Merula, Strozzi, tradycyjna muzyka korsykańska) wreszcie fragment oper neapolitańskich (Carlo Vistoli, orkiestra Kore).

Także w tym roku kilka koncertów zostanie poświęconych muzyce Jana Sebastiana Bacha: arie z kantat (Reinoud Van Mechelen, A Nocte Temporis), koncerty skrzypcowe, arie z kantat (Carlo Vistoli, Cecilia Bernardini, Fredrik From, orkiestra Kore), Wariacje Goldbergowskie (Allan Rasmussen), czy też lutniowe transkrypcje muzyki skrzypcowej i wiolonczelowej (Thomas Dunford).

Jednym z bardziej wyczekiwanych punktów każdej edycji jest cykl recitali klawesynowych, w ramach którego w tym roku zaprezentujemy: muzykę niemiecką i francuską (Olivier Fortin), muzykę późnorenesansową (Marianna Henriksson) oraz muzykę Frobergera (Pierre Gallon).