Europa +/- 1700

Data: 
2014.08.14 - 2014.08.23
Miejscowość: 
Gdańsk
Europa 1700

EUROPA +/- 1700
koncerty na instrumentach historycznych
Kaplica Królewska & Ratusz Główny Miasta

EUROPA +/- 1700 to wydarzenie prezentujące europejskie osiągnięcia kultury, a w szczególności muzyki XVII i XVIII wieku.

Projekt zapoczątkowany został przez Fundację SILVA RERUM w 2012 roku przy wsparciu finansowym Miasta Gdańska. Dzięki tej współpracy organizowany jest cyklicznie do dziś, ciesząc się dużym zainteresowaniem publiczności.

Aby zrozumieć kulturę europejską należy przyjmować różne perspektywy. Ta sama idea czy wartość mogą pojawić się w inny sposób w muzyce, literaturze, czy sztukach plastycznych danego czasu. EUROPA +/-1700 to wydarzenie, które proponuje przyjmowanie szerokich punktów widzenia, ukazując muzykę XVII i XVIII wieku w kontekście polityki i ogólnej estetyki swoich czasów. Głównym polem zainteresowań twórców projektu jest muzyka dworów obszaru Europy Środkowej i Wschodniej - odkrywanie i prezentacja znaczenia jej świetności dla ówczesnej Europy.

Tegoroczny cykl EUROPA +/-1700 zainauguruje koncert carillonowy „Barok nad miastem”, wykonywany z wieży Ratusza Głównego Miasta. Ponadto odbędą się dwa koncerty w Kaplicy Królewskiej w Gdańsku:

„Le Roux i Monteclair” - wieczór z francuską muzyką wokalno-instrumentalną oraz „Czescy mistrzowie baroku” - wieczór z muzyką czeską, rzadko prezentowaną na scenach europejskich.

„Koncert dla przypadkowego przechodnia” - to tajemnicza propozycja muzyczna Maksyma Zajączkiewicza, odbywająca się w lokalizacji, do której będzie można trafić – w tytułowy sposób – jedynie przypadkowo.

Specjalnie dla najmłodszych słuchaczy przygotowane zostały dwa wydarzenia, realizowane we współpracy z Działem Edukacji Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Są to: „Bajki barokowe” - koncert z udziałem aktorki Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie oraz warsztaty „Zabawa w baroku, zabawa w barok”, przybliżające dawne obyczaje i kulturę.

 

PROGRAM:

14. 08. 2014 r. (czwartek), godz. 14:30
Carillon wieży Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, ul. Długa

BAROK NAD MIASTEM
Koncert carillonowy, podczas którego wykonane zostaną kompozycje z różnych części Europy, powstałe w XVII wieku, który był złotym okresem w historii carillonów, czasem działalności genialnych braci Hemony – najwybitniejszych w historii ludwisarzy.

Anna Kasprzycka – carillon

14. 08. 2014 r. (czwartek), godz. 15:00
Wielka Sala Wety – Ratusz Głównego Miasta Gdańsk, ul. Długa 46/47

BAJKI BAROKOWE
(koncert dla najmłodszej publiczności 5 – 8 lat)

Koncert BAJKI BAROKOWE został przygotowany przez zespół SILVA RERUM arte z myślą o dzieciach uczestniczących w Festiwalu Muzyki Dawnej i Kobiecej Energii HAENDEL NA KRESACH w Chełmie. Premiera programu miała miejsce 27 października 2013 roku.

Większość znanych nam dzisiaj i ulubionych bajek, takich jak Kopciuszek, Kot w Butach czy Jaś i Małgosia, ma swoje korzenie w epoce baroku. Historia bajki rozpoczyna się „dawno, dawno temu” - w starożytności. Sztuka opowiadania bajek osiągnęła jednak apogeum popularności w XVII i XVIII wieku. Opowieści były często rozrywką dla dorosłych podczas wspólnych spotkań. Każda z historii potrafiła mieć różne wersje, w zależności od tego, w jakim kraju była opowiadana. Znane nam dziś bajki zostały spisane jako wybrana lub ujednolicona wersja danej historii przez ówczesnych autorów.

W proponowanym projekcie zespół zwraca się w stronę trzech krajów, z których pochodzili najbardziej nam

znani dziś bajkopisarze: Włoch, Francji i Niemiec. Współpracująca z zespołem aktorka Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Katarzyna Zawiślak - Dolny opowiada dzieciom trzy bajki trzech autorów, opowieść zaś przeplatana jest muzyką z kraju i czasów, w których dana bajka powstała, wykonywaną na instrumentach z epoki.

Bajka włoska, „Dwa Ciastka”, pochodzi z wydanego w 1634 roku zbioru „Il Pentamerone” Giambattisty Basilego. Jest to wczesna wersja baśni, która pojawia się później u Charlesa Perrault'a („Wróżki”) i Braci Grimm („Pani Zima”). Baśni towarzyszy siedemnasto- i osiemnastowieczna muzyka na skrzypce i basso continuo włoskich mistrzów: G. Valentiniego, A. Corellego, G. A. Pandolfi Mealego, P. Locatellego.

Kolejną bajką jest „Ośla skórka” Charles'a Perrault'a, pochodząca ze zbioru „Baśnie Babci Gąski” (1695). Instrumentami charakterystycznymi dla dworu francuskiego tamtego czasu były viola da gamba, traverso i klawesyn – i to właśnie one ilustrują muzycznie tę opowieść, wykorzystując utwory Francoisa Couperina, JM Hotteterre'a, Michela Blaveta i JM Leclaira.

Żartobliwa bajka niemiecka - „O wilku i siedmiu koźlątkach” - pochodzi z „Baśni dla dzieci i młodzieży” Braci Grimm (1812-13). Ilustruje ją muzyka G. Ph. Telemanna oraz C. Ph. E. Bacha w wykonaniu całego zespołu.

Opowieściom towarzyszyć będą rysunki wykonywane na żywo przez Marka Nawrockiego.

Program w przyjazny sposób wprowadza najmłodszych słuchaczy w świat instrumentów historycznych i historię kultury – poprzez historię baśni.

 

Program:

Bajka włoska „Dwa ciastka” - ze zbioru baśni Giambattisty Basilego „Il Pentamerone” (1634 r.)

Bajka francuska „Ośla skórka” - ze zbioru „Baśnie Babci Gąski” (1695) Charles'a Perrault'a

Bajka niemiecka „O wilku i siedmiu koźlątkach” - zbiór „Baśni dla dzieci i młodzieży” Braci Grimm (1812-13r.)

SILVA RERUM arte oraz gość specjalny:
KATARZYNA ZAWIŚLAK - DOLNY – aktorka Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie
Maja Miro Wiśniewska – traverso
Danuta Zawada – skrzypce barokowe
Małgorzata Skotnicka – szpinet
Marek Nawrocki – grafika

16. 08. 2014 r. (sobota), godz. 20:00
Kaplica Królewska przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku

LE ROUX i MONTECLAIR – francuskie suity i kantaty

Koncert prezentujący twórczość dwóch interesujących kompozytorów francuskich, żyjących i tworzących na przełomie XVII i XVIII wieku w Paryżu – G. Le Roux i M. P. de Monteclair.

Styl francuski był jednym z przodujących w muzycznym świecie siedemnasto- i osiemnastowiecznej Europy. Najważniejsze dwory europejskie w tym także polskie, zabiegały o francuskich mistrzów muzyki oraz teatru, by uświetniać dworskie uroczystości sztuką na najwyższym poziomie.

W programie usłyszymy suity – zbiory tańców – oraz kantaty na głos z towarzyszeniem instrumentów koncertujących.

SILVA RERUM arte oraz gość specjalny:
ANNA ZAWISZA – sopran
Maja Miro Wiśniewska – traverso
Danuta Zawada – skrzypce barokowe
Karolina Koślacz – viola da gamba
Małgorzata Skotnicka – klawesyn

17. 08. 2014 r. (niedziela), godz. +/- 17:00
Gdzieś w Gdańsku

KONCERT DLA PRZYPADKOWEGO PRZECHODNIA
Maksym Zajączkiewicz – szpinet
Projekt - marzenie młodego gdańskiego klawesynisty Maksyma Zajączkiewicza, dobywający się w przestrzeni miasta. Tylko dla przypadkowych przechodniów.

18. 08. 2014 r. (poniedziałek) , godz. 10:00 – 13:00
Wielka Sala Wety – Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku, ul. Długa 46/47

ZABAWA W BAROKU, ZABAWA W BAROK

Warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku od 5-8 lat, podczas których będzie można poznać XVIII-wieczne dworskie gry i zabawy oraz dawne sposoby na miłe spędzanie wolnego czasu.

Warsztaty prowadzone będą w dwóch turach: od 10 -11:15 i od 11:30 do 12:45 – zgłoszenia proszę słać na adres: silva [dot] rerum [dot] pl [at] gmail [dot] com, ilość miejsc ograniczona.

23. 08. 2014 r. (sobota), godz. 20:00
Kaplica Królewska przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku

CZESCY MISTRZOWIE BAROKU

Podczas koncertu Czescy mistrzowie baroku pragniemy przybliżyć polskiej publiczności bogaty dorobek wybitnych osiemnastowiecznych kompozytorów pochodzących z Czech, tworzących na dworach całej Europy. W programie koncertu znajdą się dzieła takich twórców jak: Fr. Tuma, Fr. Jiranek, A. Reichenauer, J. Vanhal, rzadko prezentowane na europejskich scenach.

Koncert jest kontynuacją współpracy muzyków z Polski, Czech i Węgier.

SILVA RERUM arte i goście z Czech, Węgier i Transylwanii

Maja Miro Wiśniewska (Polska) – traverso
Mónika Tóth (Węgry) – skrzypce barokowe
Danuta Zawada (Polska) – skrzypce barokowe
Helga Schmidtmayer (Węgry) – altówka barokowa
Agnieszka Oszańca (Polska) – wiolonczela barokowa
Szilard Chereji (Transylwania) – kontrabas barokowy
Marek Kubat (Czechy) – teorba, gitara barokowa
Małgorzata Skotnicka (Polska) – klawesyn

Wydarzenie odbywa się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Patronat medialny: trójmiasto.pl

Partnerzy: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Bazylika Mariacka w Gdańsku

Organizator: Fundacja SILVA RERUM

Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem.
* Ulgowy – 10 zł, Normalny – 20 zł
* Ulga przysługuje uczniom, studentom, emerytom i rencistom.
WSTĘP WOLNY na koncert dla dzieci „Bajki barokowe” oraz warsztaty „Zabawa w baroku, zabawa barok”.