Concerti Nobilissimi

Data: 
2010.11.27 17:00
Miejscowość: 
Gdańsk
Artysta: 
Silva Rerum
Concerti Nobilissimi

Najszlachetniejsze Koncerty Barokowe Silva Rerum
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Oddział Sztuki Dawnej, Sala Kolumnowa / ul. Toruńska 1, Gdańsk

Program:

J.S.Bach Sinfonia z Kantaty BWV 209
J.S.Bach Koncert klawesynowy A-dur BWV 1055
N. Porpora Koncert wiolonczelowy G-dur
G.Ph.Telemann Concerto a 6 na flet traverso, dwoje skrzypiec, dwie altówki i basso continuo

Muzycy:
Maja Mirocha - traverso
Małgorzata Skotnicka - klawesyn
Agnieszka Oszańca - wiolonczela barokowa
Madoka Nakamaru - skrzypce barokowe
Joanna Kostylew - altówka barokowa
Marcin Lasia - altówka barokowa
Eimar Reidy - wiolonczela barokowa
kameralną orkiestrę barokową SILVA RERUM jako koncertmistrz poprowadzi Danuta Zawada

CONCERTI NOBILISSIMI
pierwszy z serii kameralnych wieczorów z Orkiestrą Barokową SILVA RERUM

Koncert solowy z towarzyszeniem orkiestry to forma muzyczna, która ma swój początek w epoce baroku; w XVIII w. zyskano w muzyce świadomość unikatowości brzmienia poszczególnych instrumentów, wyjątkowości wymagań technicznych, różnych dla każdego z instrumentów; termin "muzyk" powoli przestaje oznaczać "multiinstrumentalista i kompozytor": od muzyków nadal wymaga się wszechstronności, szerokich horyzontów wiedzy i umiejętności, ale epoka wspiera WIRTUOZÓW: muzyków poświęcających się sztuce gry na jednym instrumencie. W baroku zatem początek ma współczesne rozumienie kim jest artysta-muzyk, kim jest instrumentalista. Koncert solowy z orkiestrą - forma, która jest zwierciadłem tych transformacji - podkreśla unikatowość brzmienia, daje soliście ramy dla nieskrępowanego użycia jego wirtuozerii, jest ciągłym, doskonałym balansowaniem pomiędzy troską o spójne brzmienie grupy a przestrzenią, w której muzyka rozświetla się przez wrażliwość i doskonałość gry solisty.