CAPPELLA ANGELICA 2013 : wieczór drugi : BIBER von BIBERN

Data: 
2013.07.27
Miejscowość: 
GDAŃSK
CAlogo.jpg

Po raz pierwszy w cyklu CAPPELLA ANGELICA wyciągamy z cienia Anioły Trąbek!

Taka okazja zdarza się niezwykle rzadko: koncert z kompozycjami Heinricha Bibera (1644 - 1704) ze zbioru Sonatae tam aris quam aulis / "dla ołtarza i komnaty" / na trąbki, skrzypce, viole da gamba i basso continuo.

Połączone siły zespołów ALTA CAPPELLA, GAMBASADA oran SILVA RERUM arte - gospodarza CA2013.

W tej odsłonie głosów muzykującym Aniołom z barokowego prospektu organowego użyczą Muzycy:
Marian Magiera, Paweł Gajewski - trąbki barokowe
Danuta Zawada, Madoka Nakamaru - skrzypce barokowe
Mateusz Kowalski, Justyna Krusz, Justyna Rekść-Raubo, Rebecca Lefevre - viole da gamba
Małgorzata Skotnicka - klawesyn

Zespół ALTA CAPPELLA powstał w Krakowie w roku 2010 jako formacja zajmująca się wykonawstwem muzyki dawnych epok na dętych instrumentach historycznych. Różne formy działalności obejmują szeroki repertuar: fanfary z udziałem trąbek i kotłów i utwory kameralne z udziałem trąbek, instrumentów smyczkowych i basso continuo. Alta Cappella współpracuje również z orkiestrami w formie kompletnej sekcji trąbek i kotłów – na stałe zespół związany jest z orkiestrą Capellą Cracoviensis . W ubiegłym roku zespół między innymi wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Bachowskim w Świdnicy, w Almaty w Kazachstanie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości oraz wziął udział w nagraniu Suit Orkiestrowych G.Ph.Telemanna dla wytwórni płytowej BIS z orkiestrą Arte Dei Suonatori pod dyrekcją Martina Gestera.
www.altacappella.pl

GAMBASADA : Sami siebie nazywają „gambasadorami”, czyli „ambasadorami violi da gamba”, bo ich celem jest popularyzacja tego instrumentu oraz rzadko w Polsce wykonywanej muzyki gambowej. Dzięki dawnej praktyce wykonawczej i swojej - bądź co bądź - XXI-wiecznej wrażliwości muzycznej, Gambasadorzy nie tyle chcą „odtwarzać” dzieła dawnych mistrzów, co je „kreować”, pokazywać, ile dobrych emocji i radości mogą one przynieść dzisiejszemu odbiorcy muzyki. Muzycy tworzący Gambasadę są absolwentami i stypendystami uczelni muzycznych w Polsce (Akademia Muzyczna w Katowicach, Akademia Muzyczna w Krakowie), w Holandii (The Royal Conservatory w Hadze) oraz we Francji (Conservatoire de Musique w Grenoble). W posiadaniu zespołu jest osiem gamb w różnych rozmiarach - dwie sopranowe, altowa, tenorowa oraz pięć basowych.
www.gambasada.pl

Formacja SILVA RERUM arte powstała w Gdańsku w 2010 roku z inicjatywy absolwentów AM w Krakowie, Konserwatorium w Amsterdamie, Królewskiego Konserwatorium w Brukseli, Konserwatorium w Utrechcie, specjalizujących się w grze na instrumentach historycznych. Zespół wykonuje muzykę kameralną i orkiestrową XVII- i XVIII-wiecznej Europy. Koncertował m.in. w ramach: SEVIQC Festiwal Słowenia, C3Festival Berlin-Essen-Gdańsk, Festival Starej Hudby w Ceskim Krumlovie, Festiwal Cichej Muzyki w Toruniu, Festiwal ANIMA MUSICA, Festiwal Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska. Koncert zespołu zwieńczył także finisaż wystawy poświęconej Wandzie Landowskiej w Domu Bacha w Eisenach. W 2011 roku muzycy zespołu założyli fundację SILVA RERUM, wspierającą obecność muzyki dawnej na Pomorzu poprzez organizację cykli koncertów - Concerti Nobilissimi (jesienią), Europa +/-1700 (sierpień) i Cappella Angelica (lipiec/sierpień).
"Silva Rerum" w tradycji staropolskiej to rodzinna księga rzeczy wartych utrwalenia w pamięci, tworzona z dnia na dzień, zgodnie z biegiem rodzinnej historii. Księgi takie powstawały w polskich domach szlacheckich począwszy od XVI, aż do końca XVIII wieku.
www.silvarerum.com.pl

bilety 20 / 10 (uczniowie, studenci, osoby 60+ i posiadacze Karty do Kultury)
www.CA2013.pl

 
spiritus movens: Maja Mirocha
organizator: Fundacja SILVA RERUM
we współpracy z Bazyliką Mariacką
 
dofinansowano ze środków Miasta Gdańska