Ballady i Romanze

Data: 
2022.10.28 19:00
Miejscowość: 
Żagań
Artysta: 
Arte dei Suonatori
Ballady i Romanze Arte dei Suonatori
Rok 2022 dobiega powoli końca. Obchodzimy w nim ważną dla polskiej kultury słowa dwusetną rocznicę ukazania się pierwszego wydania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza. Dobrze się dzieje jeśli takie okazję sprzyjają poszerzeniu perspektyw celebrowanego tematu. Dla nas muzyków okoliczność ta przyczyniła się do refleksji nad osiemnasto- i dziewiętnastowieczną formą dzieła muzycznego i jego relacji z językiem, z poetyką słowa. Te rozważania jak też postać księżnej żagańskiej Doroty de Talleyrand-Périgord (1793-1862) i miejsce wspaniałego żagańskiego pałacu stały się inspiracją do stworzenia nowego programu koncertu zespołu „Arte dei Suonatori kameralnie” i chóru „Cantus Humanus” kierowanego przez Bartłomieja Stankowiaka.
W pierwszej połowie XIX wieku popularność zyskują nowe gatunki literackie i muzyczne. Romantyczna ballada nawiązuje do tak dawnych gatunków jak staroangielskie pieśni ludowe. Staje się ulubionym gatunkiem poetów i podobnie jak u Mickiewicza, charakteryzuje się nastrojowością, tajemniczością, podkreśleniem sprawczej roli natury i postaci fantastycznych. Z kolei w muzyce idea miniatury instrumentalnej rozwija się wraz z rosnącą świadomością niezależnej wartości estetycznej muzyki na instrument solowy. W wieku oświecenia miniatura i ballada przenikają do muzyki instrumentalnej jak gdyby incognito, jako swobodne i odbiegające od klasycznych schematów części form wieloczęściowych, np. jako Romanza w koncertach bądź symfoniach.
 
Za dobór repertuaru tego koncertu w dużej mierze odpowiedzialna jest księżna żagańska Dorota de Talleyrand-Périgord, która całą swoją działalnością przyczyniała się do promocji sztuki, a w szczególności muzyki wśród tamtejszego mieszczaństwa. Świadczą o tym chociażby zachowane w Archiwum Książąt Żagańskich liczne afisze wieczorów muzycznych odbywających się w komnatach Pałacu oraz w Resursie. Ich programy wypełnione są nazwiskami znakomitych ówczesnych kompozytorów (Mendelssohn-Bartholdy, Weber), ale także najwybitniejszymi twórcami przeszłych epok (Beethoven, Mozart, JS Bach). Podczas tych muzycznych spotkań przeważały kompozycje wokalno-instrumentalne: pieśni, fragmenty oper lub innych dzieł scenicznych; wykonywane najczęściej z towarzyszeniem fortepianu lub w transkrypcjach na zespoły kameralne.
 
Proponujemy więc państwu przepełniony balladowością i romantycznością koncert wypełniony wspaniałymi kompozycjami docenianymi także przez księżnę Dorotę, a wykonanymi przez znakomitych śpiewaków i instrumentalistów europejskiej sceny muzyki dawnej.
 
Zapraszamy na koncert Festiwalu Muzyka Dawna - Persona Grata 28 października 2022 o godzinie 19 do Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego w Żaganiu.
 
Wykonawcy:
 
Marzanna Rudnicka - sopran
Katarzyna Drogosz - pianoforte
Geoffrey Govier - pianoforte
Chór Uniwersytetu Zielonogórskiego Cantus Humanus
Bartłomiej Stankowiak – dyrygent
Arte dei Suonatori kameralnie
 
Program
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Symfonia nr. 3 „Eroica” Es-dur op. 55 , część druga - Marcia funebre: Adagio assai (aranżacja na 4 ręce - Carl Czerny (1791-1857))
 
Carl Maria von Weber (1786 - 1826)
Opera „Oberon” (fragmenty), J.306 (aranżacja na kwartet fletowy - Johann Wilhelm Gabrielski (1791 - 1846))
 
Józef Krogulski (1815 - 1842)
Kwartet fortepianowy D-dur op. 2 - część 2 - La Romanza: Adagio
 
Wolfgang Amadeusz Mozart
Opera „Uprowadzenie z Seraju” KV 384 Uwertura i aria „Hier soll ich dich denn sehen” (aranżacja na kwartet smyczkowy opublikowana w 1799 przez Nicolausa Simrocka)
 
Wolfgang Amadeusz Mozart (1756 - 1791)
Koncert fortepianowy nr 20 d-moll KV 466, część 2 - Romanza (aranżacja na kwintet fortepianowy Peter Lichtenthal (1780-1853)) Giacomo
 
Meyerbeer (1791 - 1864)
Nice a Stéphanie (na sopran, fortepian i chór)