Antyczne źródła oświecenia w arcydziełach Haydna i Mozarta

Data: 
2021.10.09 18:00
Miejscowość: 
Szczecin
Artysta: 
Karayanni, Spanos, Orkiestra FAMD

"Szlachetna prostota i spokojna wielkość" to definicja sztuki epoki klasycyzmu stworzona przez wybitnego niemieckiego historyka sztuki Johanna Joachima Winckelmanna. Autor odniósł ją wprawdzie do sztuk pięknych, stanowiąc reakcję na przesadę sztuki późnego baroku.Na podobnych zasadach kształtowała się też na przełomie XVIII i XIX  wieku sztuka kompozycji,  inspirowana ideologią oświecenia odnosząc się do starożytnych praw natury i rozumu.

Program koncertu "Antyczne źródła oświecenia w dziełach Haydna i Mozarta" w sposób bezpośredni odnosi się do głównych założeń uniwersalnego racjonalizmu epoki oświecenia. Inspiracje tematami antycznymi, postaciami mitologicznych bohaterów zostaną przedstawione przez wybitnych greckich solistów - Vassiliki Karayanni - sopran koloraturowy oraz Nicholasa Spanosa - kontratenora, którym towrzyszyć będzie Orkiestra Famd.pl pod dyrekcją Pawła Osuchowskiego.

09.10.2021 godzina 18:00, Szczecin, Aula Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica, ul. 3 Maja 1a

Antyczne źródła oświecenia w arcydziełach Haydna i Mozarta

Vassiliki Karayanni – sopran (Grecja)

Nicholas Spanos – kontratenor (Grecja)

Orkiestra Famd.pl Paweł Osuchowski – dyrygent