Akademia Cichej Muzyki

Data: 
2011.03.27 17:00
Miejscowość: 
Toruń
Artysta: 
Alina Ratkowska
Akademia Cichej Muzyki 1

Towarzystwo Bachowskie w Toruniu zaprasza na koncert z cyklu Akademia Cichej Muzyki :
Wariacje Goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha
oraz
Wariacje i Polonezy Johanna Gottlieba Goldberga
w wykonaniu Aliny Ratkowskiej

Tegoroczny cykl koncertowy rozpoczyn

amy jednym z największych i najbardziej tajemniczych dzieł w historii muzykiWariacjami goldbergowskimi Jana Sebastiana Bacha. Dopełnieniem będą utwory jego ucznia Johanna Gottlieba Goldberga, którego nazwisko rozsławił cykl wariacji J.S. Bacha.

Johann Gottlieb Goldberg urodził się w Gdańsku w 1727 roku. Był wirtuozem klawiatury i kompozytorem, niewiele jednak wiadomo o jego życiu i twórczości.  W historii muzyki zapisał się jednak trwale jako adresat "Wariacji Goldbergowskich" J.S. Bacha, które zamówił u lipskiego kantora hrabia Keyserling, rosyjski ambasador w Dreźnie. Wariacjemiały być „lekiem” na bezsenność hrabiego.Skuteczność tego „medykamentu”  wydaje się jednak wątpliwa, gdyż wariacje angażują odbiorcę w sposób  absolutny, obejmując różne formy i sztuczki polifoniczne, których śledzenie skutecznie odpędza sen. 


Wykonawczynią utworów Goldberga (m.in. Polonezów Es-dur, As-dur, F-dur, d-moll
ze zbioru 24 Polonezy we wszystkich tonacjach) oraz Wariacji Goldbergowskich Jana Sebastiana będzie Alina Ratkowska
 

Płyta z Wariacjami goldbergowskimi Aliny Ratkowskiej została nominowana do nagrody Fryderyki 2011 w dwóch kategoriach – Fonograficzny Debiut Roku oraz Muzyka Dawna i Barokowa (zwycięzcy wyłonieni zostaną w maju). 

Alina Ratkowska zagra na kopii klawesynu z epoki Titus Crijnen Bussum 2002.

Muzyczne wprowadzenie - Piotr Orawski muzykolog i dziennikarz Programu II Polskiego Radia

Koncert odbędzie się 27 marca o godzinie 17:00 w Ratuszu Staromiejskim

Wstęp wolny

 

Organizatorem przedsięwzięcia jest

Towarzystwo Bachowskiew Toruniu  we współpracy z  Muzeum Okręgowym w Toruniu