Zespół Wokalny Agniculi

Zespół Wokalny Agniculi

Zespół Wokalny Agniculi powstał w 2002 roku w Szczecinie z inicjatywy  Łukasza Popiałkiewicza, który do dziś jest jego dyrygentem.  W skład zespołu wchodzą głównie amatorzy rozmiłowani zwłaszcza w muzyce dawnej, a jego działalność obejmuje głównie ubogacenie liturgii w parafii św. Kazimierza w Szczecinie. Dbałość o śpiew liturgiczny i muzykę sakralną sprawiła, iż w zakres zainteresowań Zespołu na stałe wpisał się chorał gregoriański – można go usłyszeć podczas niedzielnych mszy odprawianych w języku łacińskim właśnie w kościele św. Kazimierza