Varga-Bach, Helga

Helga Varga-Bach – sopran,  jest absolwentką Konserwatorium i Akademii Sztuk Scenicznych w Bratysławie w klasie prof. Z. Livorová. Jest znaną i cenioną słowacką wokalistką współpracującą z wieloma zespołami muzyki dawnej, takimi jak Musica aeterna, Solamente naturali, Orkiestra Kameralna B.Warchala, Collegium Marianum, Musica Florea, Arion Consort. Jej repertuar koncentruje się wokół muzyki renesansu i baroku, ale także dzieł współczesnych kompozytorów słowackich i światowych. Artystka z równą swobodą śpiewa dzieła J. S. Bacha, A. Vivaldiego, G. F. Handla, W.A. Mozarta jak i B. Bartóka, A. Albrechta i G. Kurtaga. Helga Varga-Bach współpracowała dotąd w wieloma cenionymi muzykami, takimi jak J.Toll, S.Stubs, P.von Heyghen, A.Parott. Artystka łączny na codzień działalność koncertową i pedagogiczną.