Skotnicka Małgorzata

Skończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej. Umiejętności swoje doskonaliłam uczestnicząc w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich pedagogów jak: Z. Ružičkowa, H. Dreyfus oraz J. Ogg. Brała też udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Akademii Bachowskiej H. Rillinga.

Po ukończeniu studiów w roku 1994 rozpoczęła pracę w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. W roku 1999 uzyskała kwalifikacje I st., a w roku 2009 kwalifikacje II stopnia. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. W roku 1995, m.in. z jej inicjatywy, powstała w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu klasa klawesynu, którą do dzisiaj prowadzi.

Jej uczniowie są laureatami ogólnopolskich konkursów klawesynowych. Brała udział w pracach jury ogólnopolskich  konkursów i przesłuchań klawesynowych. Koncertuje jako solistka oraz kameralistka w kraju i za granicą. Brała udział w licznych Festiwalach. Współpracowała z wybitnymi artystami m.in. z W. Kuijkenem, B. Csalogiem.

Od 1996 roku gra w zespole kameralnym Pro Musica Antiqua, z którym nagrała pięć płyt z muzyką epoki baroku oraz polską muzyką współczesną, wydanych przez firmę DUX. W lutym 2010 roku wraz z  M.Mirochą, D.Zawadą, A.Oszańca założyłam zespół Silva Rerum. W roku 2003 została odznaczona przez Ministra Kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Z jej inicjatywy w roku 2002 powstało Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, w którym przez dwie kadencję pełniła funkcję prezesa.