Roed, Bolette

Bolette Roed - zdjęcie

Bolette Roed debiutowała w 2004 roku solowym występem w Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze, co zapoczątkowało jej muzyczną ka­rierę z licznymi koncertami w Europie, Azji
 i Stanach Zjednoczonych. Równolegle do studiów w Kopenhadze studiowała w Conservatoire National Superieur Musique et Danse de Lyon, uzyskując ponadto dyplom doktora medycyny na Uniwersytecie Kopenhaskim. W roku 2005 Bolette została wy­brana „Artystą Roku” Radia Duńskiego, a w roku 2011 była nominowana do Nagrody Muzycznej Rady Nordyckiej. Jej najnowsze wyróżnienie to Nagroda Krytyki Duńskiej w 2014 r. Uczestniczyła w duńskim programie “Młoda Elita” Państwowej Rady Sztuk w 2014 r.

Repertuar Bolette obejmuje nie tylko muzykę klasyczną od średniowiecza do współczesności, ale także muzykę jazzową i improwizowaną. Artystka porusza się pomiędzy różnymi estetykami i stylami, współpracując za­równo z DJ-ami, jak i pianistami jazzowymi. Ma na swoim koncie liczne premiery dedykowanych jej kompozycji. Koncertuje regularnie z Arte dei Suonatori od ich pierwszego spotkania w 2004 roku. Jako solistka współ­pracowała również z Concerto Copenhagen, Danish Chamber Orchestra, Danish Radio Symphony Orchestra oraz Royal Danish Orchestra. Ponadto często występuje z własnym triem Alpha
i barokowymi zespołami Concert Pastoral i Elephant House Quartet.

Bolette Roed jest pomysłodawczynią i współorganizatorką największego w Danii festiwalu muzyki dawnej Midsommerbarok w Kopenhadze, a także kieruje katedrą muzyki dawnej w Królewskiej Akademii Muzycznej Danii, gdzie od 2009 r. prowadzi klasę fletu prostego.

Wzięła udział w wielu nagraniach płytowych, m.in.: Royal Recorder Concertos z Arte dei Suonatori (Dacapo), Early & Late z trio Gáman (Dacapo), Alpha, Through the Looking Glass (Dacapo) i Alpha World (Gateway) z trio Alpha, A Joker’s Tale z Paradox (BIS-CD)
i Koncerty J. S. Bacha z Concerto Copenhagen (CPO). Niebawem ukaże się kolejna realizacja płytowa: Wariacje Golbergowskie J. S. Bacha z zespołem Alpha. Bolette Roed gra na kopii instrumentu Petera Bressana wykonanej przez Fredericka G. Morgana.

www.boletteroed.com