Pożarski, Robert

Robert Pożarski (1965) – śpiewak i badacz średniowiecznych źródeł rękopiśmiennych. Studiował interpretację chorału średniowiecznego m. in. u Marcela Pérèsa w Paryżu. Należy do grona założycielskiego Lektorskiej Schola Cantorum, powstałej w 1988 roku przy Warszawskim Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Od 1996 roku jest także kantorem Scholi Teatru Węgajty, a od 2000 r. kantorem i kierownikiem artystycznym wrocławskiej Schola Gregoriana Silesiensis, z którą nagrał płytę In agenda defunctorum - Missa Requiem Johannesa Ockeghema oraz zrealizował wiele projektów z dziedziny średniowiecznej muzyki liturgicznej. Od 2002 roku pełni funkcję kantora żeńskiej Schola Mulierum Silesiensis, z którą nagrał płytę Fulget in orbe dies – Oficjum rymowane o św. Jadwidze. W latach 2002-2009 realizował cykliczny projekt muzyczny Zanurzeni w Tradycji; w 2012 roku rozpoczął nowy cykliczny projekt muzyczny - Chorał sarmacki, w ramach którego opracował i zaprezentował publicznie trzy programy koncertowe – „G.G. Gorczycki i chorał piotrkowski”, „Castrum doloris – staropolskie ceremonie pogrzebowe” oraz „Parvule pupule – sarmackie Boże Narodzenie”. Wszystkie programy zostały wydane

na płytach w serii „Cantus sarmaticus” (DUX 994, DUX 1104, DUX 1172).