Pandolfis Consort

Pandolfis Consort powstał w roku 2004 z inicjatywy Elżbiety Sajki-Bachler, altowiolistki, absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie. Nazwa zespołu pochodzi od, prawopodobnie greckiego pochodzenia lutnika Giuseppe Galieri Pandolfisa, ucznia Nicolo Amatiego, który był twórcą m.in. violi d’ amore, której dwie kopie wchodzą w skład instrumentarium zespołu. Celem Pandolfis Consort jest prezentowanie utworów znanych i cenionych jak również nieco zapomnianych kompozytorów epoki renesansu, baroku i klasycyzmu ze szczególnym uwzględnieniem epoki baroku i utworów komponowanych na altówkę. Zespół wykonuje również muzykę współczesną na dawnych instrumentach, tworzoną właśnie dla niego przez kompozytorów takich jak Stanley Grill (USA), Johanna Doderer, Franz Baur, Akos Banlaky i Gregor Hanke (Austria) oraz współczesne aranżacje dawnych utworów (Nicholas Spanos, Jacek Sajka). Zespół występował na renomowanych festiwalach w Polsce, w Niemczech, na Słowacji,  w Hiszpanii, Holandii, Finlandii, we Włoszech, na Węgrzech i w Austrii. W roku 2012 ogromnym zainteresowaniem spotkało się wykonanie Pasji Janowej J. S. Bacha, w której w rolę Ewangelisty wcielił się aktor wiedeńskiego Burgtheater, Fritz von Friedl (koncert odbył się w sali koncertowej austriackiego radia ORF i był transmitowany na żywo). Pandolfis Consort wziął również udział w Festiwalu „Italia mia” (ORF). W swoim repertuarze zespół posiada ponad 400 utworów. Jest organizatorem wielu cyklów koncertowych, takich jak: „Muzyka w  kościele Zakonu Niemieckiego” w Wiedniu (Deutschordenskirche 2007-2012), Międzynarodowy Festiwal im. Heinricha Ignaza Franza Bibera (corocznie od 2013 roku),  TELEMANN17 (6 monograficznych koncertów poświęconych twórczości Georga Philippa Telemanna, VIVALDI18 (6 monograficznych koncertów zaplanowanych na rok 2018 w hołdzie Antonio Vivaldiemu). Pandolfis Consort występuje przede wszystkim w czteroosobowym składzie, gdzie basso continuo realizuje wiolonczela z teorbą, jak również w rozszerzonym składzie.