Osuchowski, Paweł

Paweł Osuchowski jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza. Swą wiedzę poszerzał  i umiejętności doskonalił pod kierunkiem Helmutha Rillinga, uczestnicząc w projektach koncertowych oraz kursach mistrzowskich jako stypendysta Międzynarodowej Akademii Bachowskiej w Stuttgarcie. Występował przed międzynarodową publicznością na koncertach i festiwalach w Czechach, Francji, Holandii, Islandii, Niemczech, Ukrainie i Włoszech. Założył i prowadził w latach 1993-2000 Uniwersytecką Orkiestrę Barokową Consortium Iagellonicum, działającą przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Artysta zajmuje się także animacją i organizacją wydarzeń artystycznych, koncertów i festiwali.

W 2017 roku otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmujące prace badawcze nad twórczością operową Józefa Elsnera.