Osuchowski, Paweł

Dyrektor Artystyczny Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, dyrygent i chórmistrz, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza. Swą wiedzę i umiejętności doskonalił pod kierunkiem Helmutha Rillinga, uczestnicząc w projektach koncertowych oraz kursach mistrzowskich jako stypendysta Międzynarodowej Akademii Bachowskiej w Stuttgarcie w latach 1992-93. Występował przed międzynarodową publicznością na koncertach i festiwalach w Austrii, Czechach, Francji, Holandii, Islandii, Niemczach, Ukrainie i Włoszech. Założył i prowadził w latach 1993-2000 Uniwersytecką Orkiestrę Barokową Consortium Iagellonicum działającą przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1999 roku mieszka w Szczecinie, gdzie zajmuje się animacją i organizacją wydarzeń artystycznych, koncertów i festiwali. Powołał do życia między innymi: Dni Bachowskie w Krakowie, Europa bez Granic – Muzyka bez Granic Kraków 2000, Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej, Na gotyckim szlaku – Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego. Od 2002 roku jest kierownikiem artystycznym Chóru Collegium Maiorum ZUT w Szczecinie. Od 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Artystycznego Fundacji Akademia Muzyki Dawnej realizując działalność artystyczną i edukacyjną. Powołał do życia Orkiestrę Famd.pl oraz zespół Szczecin Vocal Project realizując z ich udziałem liczne koncerty w kraju i zagranicą. Nagrał szereg albumów CD z muzyką polską oraz otrzymał nominację do nagrody Fryderyk za nagranie kompozycji Johanna Sebastiana Bacha. W 2017 roku otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmujące prace badawcze nad twórczością operową Józefa Elsnera.