Orlow, Tomasz

Tomasz Orlow - organista, improwizator, pedagog, organolog i organmistrz. W latach 1993-1998 odbył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. J. Gembalskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem i ocenę celującą z recitalu dyplomowego. Podczas studiów brał udział w mistrzowskich kursach interpretacji organowej prowadzonych m. in. przez prof. R. M. Stangier, prof. I. Ella, prof. F. Klinda, prof. A. Isoir, prof. W. Zerer, prof.

L. Lohmann. W latach 1999/2000, jako stypendysta Fundacji Kultury, doskonalił swoje umiejętności improwizatorskie w Robert-Schumann-Musikhochschule w Düsseldorf, w klasie improwizacji organowej prof. Wolfganga Seifena. Tomasz Orlow jest zwycięzcą III Międzynarodowego Konkursu Organowego im. J. P. Sweelincka w Gdańsku w 1997r., gdzie uzyskał II nagrodę (pierwszej nie przyznano) oraz laureatem I-go Międzynarodowego Konkursu Organowego w Warszawie w 1997r. W roku 2005 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Improwizacja jako sztuka kreatywna w aspekcie repliki, rekonstrukcji i interpretacji dzieła muzycznego i otrzymał tytuł doktora sztuki muzycznej przyznany przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W roku 2014 otrzymał tytuł doktora habilitowanego.