New Dutch Academy

New Dutch Academy

The New Dutch Academy jest młodym zespołem na holenderskiej scenie muzycznej związanej z nurtem wykonawstwa historycznego. Zespół utworzony w 2002 roku i kierowany przez Simona Murphego, jest barokową orkiestrą miasta Hagi. NDA jak dotąd koncertowała podczas wielu ważnych festiwali muzycznych, jak np.: Bachfest Leipzig, Handel Festspiele Halle i Bach Wochen Thueringen, ponadto odbywała tournee koncertowe po Europie, U.S.A., Kanadzie, Rosji, Azji i Australii. Prezentowany w Gdańsku program obejmuje utwory Bacha, nauczyciela Johanna Gottlieba Goldberga, patrona festiwalu, jak również C. F. Abla, który w tym samym czasie co Goldberg przebywał w Dreźnie. Program uzupełniają kompozycje z kręgu twórców holenderskich, działających na przełomie XVII i XVIII wieku.