Musica Maxima

Musica Maxima

MUSICA MAXIMA to zespół wokalno – instrumentalny. Nawiązuje on do dawnej tradycji kapel muzycznych działających w Rzeczypospolitej. W XVIII wieku działało takich zespołów na terenie naszego kraju kilkaset. Były tworzone zarówno w środowiskach dworów magnackich i szlacheckich, kościelnych i klasztornych jak i miejskich. To niebywałe bogactwo powszechnego muzykowania i zapotrzebowania społeczeństwa na muzykę nie jest niestety udziałem dnia dzisiejszego w takim stopniu jak niegdyś.

Zespół wykonuje muzykę XVII, XVIII i XIX wieku, pochodzącą z polskich archiwów. Przeszkoleni skryptorzy przepisując zachowane rękopiśmienne kopie utworów tworzą współczesne partytury opatrzone fachowym, muzykologicznym komentarzem krytycznym, które stanowią podstawę zarówno do wykonania jak i wydania. W ten sposób zdigitalizowane zbiory stanowią najbogatsze źródło wiedzy, które, poprzez wykonania zespołu Musica Maxima, mają na celu uświadomienie całemu społeczeństwu, jak bogata była twórczość muzyczna minionych wieków  w Rzeczypospolitej.