MAJA MIROCHA - Silva Rerum Ensemble

maja mirocha traverso

Urodzona w Krakowie. Studiowała psychologię stosowaną (UJ), muzykoterapię (AM Łódź) oraz flet barokowy w klasie ad Małgorzaty Wojciechowskiej w Akademii Muzycznej w Krakowie. Studia muzyczne kontynuowała w Konserwatorium w Amsterdamie, w klasie poprzecznych fletów historycznych prof. Martena Roota.
W 2005 roku zainicjowała w Krakowie letni festiwal barokowej muzyki kameralnej, Królewskie Laboratorium Muzyki Dawnej, promujący współpracę muzyków z artystami reprezentującymi inne dziedziny sztuki współczesnej.
Jest współzałożycielem i muzykiem zespołu muzyki dawnej Bella Indifferenza. Współpracowała także z zespołami: De Nederlandse Bachvereniging, Capella Cracoviensis, Collegium Cracoviensae, Consortium Sedinum, Sweelink Baroque Orchestra, Chambre 5, Luters Bach Ensemble Groningen, Cracovia Barocca, Floripari i in. oraz z baletem dworskim Cracovia Danza.
Stypendystka programu Rządu Holenderskiego „Top Talent”, Stichting Sweelinck Fond, Ministra Kultury RP, Małopolskiej Fundacji “Sapere Auso”, Fundacji im. St. Estreichera oraz Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago.
Zmierza do poszerzania literatury na flet barokowy o kompozycje współczesne: od 2006 roku zamawia i przygotowuje prawykonania nowych utworów kompozytorów ukraińskich, polskich i holenderskich.
Współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym oraz Akademią Muzyczną w Krakowie, prowadząc zajęcia dla studentów kierunków Arteterapia i Muzykoterapia. Prowadzi autorskie warsztaty na temat wykonawstwa muzyki dawnej dla uczniów klas fletu w szkołach muzycznych (m.in. w Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Rzeszowie).