Kossenko, Alexis

Alexis Kossenko - zdjęcie

Alexis Kossenko to artysta o nadzwyczajnej otwartości
i żywym zaintere­sowaniu wszelkimi rodzajami repertuaru, uzyskał sławę jako jeden z naj­bardziej wszechstronnych
i fascynujących flecistów dzisiejszych czasów. Z równą swobodą koncertuje w repertuarze barokowym i klasycznym jako solista z Arte dei Suonatori, jak
i romantycznym jako pierwszy flecista
w la Chambre Philharmonique pod kierunkiem Emmanuela Krivine’a. Zabiegają o niego takie zespły jak Orchestre des Champs-Elysées (Ph. Herreweghe), Gli Angeli (S. MacLeod), i Le Concert Spirituel (H. Niquet). W ostatnich latach szczególnie bogato rozwinęła się jego ka­riera dyrygencka. Stworzył zespół Les Ambassadeurs, nad którym objął również kierownictwo artystyczne i z którym odkrywa na nowo wspania­ły repertuar drezdeńskiej Hofkapelle, pracując jednocześnie nad utwora­mi Rameau, Händla, Mozarta i Rossiniego. Nagrania ansamblu były wielo­krotnie nagradzane.