Kościukiewicz, Jakub

Kuba Kosciukiewicz.JPG

Jakub Kościukiewicz, ur. w 1979 r. we Wrocławiu. Wiolonczelista – solista, kameralista i muzyk orkiestrowy specjalizujący się w historycznym wykonawstwie muzyki baroku na instrumentach z epoki. Pedagog i aktywny animator inicjatyw i wydarzeń związanych z historycznym wykonawstwem muzyki dawnej. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (T. Kamińska), DAAM w Gőrlitz (K. Kyprianides) oraz The Guildhall School of Music & Drama w Londynie (A. McGillvray/J. Ward-Clarke). Koncertmistrz Musicae Antiquae Collegium Varsoviense przy Warszawskiej Operze Kameralnej, wiolonczelista Wrocławskiej Orkiestry Barokowej oraz Royal Baroque Ensemble. Współpracował m.in. z Les Muffatti, Collegio di Musica Sacra, Harmonologia, Kapelą Jasnogórską, Harmonia Sacra, FAMD.pl, Il Giardino d’Amore, Goldberg Baroque Ensemble. Adiunkt na AM w Łodzi, gdzie od 2011 roku prowadzi klasę wiolonczeli barokowej, zespołów kameralnych i akademicką orkiestrę barokową. Tam też obronił doktorat z wiolonczeli barokowej (2017). Inicjator projektu Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej. Założyciel i kierownik łódzkiej orkiestry barokowej Altberg Ensemble. Jakub gra m.in. na kopii wiolonczeli M. Goffrillo z 1693 roku zbudowanej przez B. Muthesiusa (2013) oraz na instrumencie G. S. Liebicha (1790).