Kłosiewicz Weronika

Urodzona 2.09.1995 r. w Warszawie. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 4 lat u p. prof. Marii Grzebalskiej. Od roku 2002 uczęszczała do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego, obecnie uczy się w Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkole Muzycznej przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie ("Mała Miodowa").

Początkowo była uczennicą prof. Aleksandry Bojarczuk, od 2004 r. uczy się u p. prof. Małgorzaty Gambrych. Lekcje gry na klawesynie pobiera u p. prof. Beaty Popis - od roku 2008 jako instrument dodatkowy, od 2010 klawesyn jest instrumentem głównym. W latach 2009 i 2010 uczestniczyła w kursie klawesynowym "Akademii Narolskiej" w Narolu. W roku 2008 wyróżniona w konkursie uczniów klas V i VI szkół muzycznych I st. "Wykształcony Słuch" w Żyrardowie. Laureatka I miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym im. Wandy Landowskiej w Gdańsku w roku 2010