Hulisz, Paweł

Trębacz, aranżer, kompozytor. Jest absolwentem gdańskiej i bydgoskiej akademii muzycznej. Na stałe współpracuje z Cappellą Gedanensis i Teatrem Muzycznym w Gdyni. Zajmuje się opracowywaniem starodruków muzycznych z XVII i XVIII w., znajdujących się w bibliotece PAN w Gdańsku, a także zbiorów biblioteki Hosianum w Olsztynie (XVIII-wieczna muzyka liturgiczna). Założyciel zespołu Capella Warmiensis Restituta prezentującego odrestaurowane muzykalia warmińskie. Twórca programu koncertowego "Bas i clarino". Jest kompozytorem Hejnału wykonywanego od 2017 r. na rozpoczęcie
i zakończenie Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku, a także Hejnału skomponowanego w 2020 r. dla festiwalu Bydgoska Scena Barokowa.