Górka Konrad

Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej. Studia podyplomowe odbywał w Hochschule für Musik w Würzburgu w klasie wiolonczeli Prof. Jorga Metzgera. Po ukończeniu studiów był współzałożycielem i pierwszym wiolonczelistą zespołu Consortium Jagiellonicum - Uniwersyteckiej Orkiestry Barokowej, grającej na  dawnych instrumentach oraz Kwartetu i tria Św. Marcina. Zainteresowania muzyką  dawną  rozwijał  na  kursach  mistrzowskich  prowadzonych  przez Richte Van Der Meera, Alberta Bruggena, Reinera  Zipperlinga  oraz  Marka Caudle. Ma na swoim koncie pierwsze polskie wykonanie VI Suity D-Dur Bacha w oryginalnej wersji przeznaczonej na barokową violoncello piccolo. Występował i nagrywał płyty z wieloma polskimi  zespołami Muzyki  Dawnej i współczesnej - m.in.  Il  Tempo,  Arte  dei  Suonatori, Floripari,  Kwartet i Trio Św. Stanisława, Studium Musicae Cracoviense, Intermezzo, Floripari, Consortium Sedinum, Risonansa, Solo e Tutti, Harmonologia, Ensemble XIX. Od  1986  roku  jest  stałym  członkiem  orkiestry  kameralnej  Capella Cracoviensis, a od 1988  koncertmistrzem grupy wiolonczel. Jest laureatem nagrody ,,Fryderyk 2006” w kategorii – ,,Muzyka Kameralna’’ za płytę z muzyką A. Piazzoli nagraną z Kevinem Kelnerem i zespołem Piazzoforte. Konrad Górka koncertował jako solista i  kameralista  w  kraju i za granicą (m.in. USA, Japonia, Chiny, Anglia, Francja, Niemcy, Holandia, Czechy i Słowacja).