DANUTA ZAWADA - Silva Rerum Ensemble

danuta zawada skrzypce barokowe

Danuta ukonczyła Akademie Muzyczna w Gdańsku, gdzie studiowała skrzypce pod kierunkiem ad M. Sobczaka oraz klase skrzypiec barokowych ad Z. Kaczmarskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest również absolwentką Królewskiego Konserwatorium w Brukseli, gdzie kontynuowała studia w klasie skrzypiec barokowych Sigiswalda Kuijkena oraz Sary Kuijken.
Swoje zainteresowania muzyką dawną i jej wykonawstwem na instrumentach z epoki rozwijała również na kursach mistrzowskich m.in. z M. Toth, E. Onofri, M. Troost, J. Ogg, P. Pandolfo, K. Weiss, S. Standeage.
Jako skrzypaczka i altowiolistka barokowa współpracuje z takimi zespołami muzyki dawnej jak: Hofmusici, Bella Indifferenza, Il Gardellino, Orfeo Orchestra, Estro Cromatico, Consortium Sedinum.
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki Dawnej w Gdańsku oraz Młodych Wykonawców Muzyki Dawnej w Krakowie. Aktywnie działa na rzecz promocji muzyki dawnej w Polsce.