Czaposki, Michał

Michał Czaposki – pianista. Pracuje na stanowisku wykładowcy w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz profesora Szkoły Muzycznej I i II st. w Toruniu. Ukończył PWSM w Łodzi w klasie fortepianu prof. B. Szymonowicz. Był słuchaczem kilku kursów muzycznych: III Ogólnopolskiego Mistrzowskiego Kursu Wykonawstwa Muzyki Fortepianowej i Wokalnej XX wieku (Bystrzyca Kłodzka, lato 1997), X Ogólnopolskiego Kursu Pianistycznego Aleksieja Orłowieckiego (Wrocław, marzec 1999), Kursu Pianistycznego prowadzonego przez prof. N. Gridniewą który odbywał się podczas trwania IV Międzynarodowego Konkursu Artur Rubinstein in Memoriam (Bydgoszcz, kwiecień 2000) i in. W latach 2001-02 odbył na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy czterosemestralne studia podyplomowe w zakresie „Chórmistrzostwo”. Związany artystycznie z Chórem uczelnianym od roku 1987, początkowo jako chórzysta, następnie akompaniator i solista (fortepian i śpiew), a od roku 1997 dodatkowo jako korepetytor głosów męskich. Niejednokrotnie uzupełniał program występów Chóru kameralną muzyką fortepianową i akompaniując solistom – śpiewakom.  Jest znanym i cenionym w środowisku artystycznym muzykiem, koncertującym pianistą, improwizatorem, aranżerem i kompozytorem.