Concerto Köln

Zespół, założony w 1985 roku, szybko zyskał reputację jednej z najznakomitszych orkiestr wykonujących dawny repertuar na instrumentach z epoki. Od samego początku działalności, zarówno słuchacze, jak i krytycy entuzjastycznie oceniali energiczny styl wykonawczy zespołu i oparte na rzetelnych badaniach historycznych interpretacje, przedstawiane z niezwykłym temperamentem, które wkrótce stały się znakiem rozpoznawczym Concerto Köln, torując tej orkiestrze drogę do występów w najsłynniejszych salach koncertowych oraz na znanych festiwalach muzycznych. Dzięki wielkim tournée koncertowym po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Azji Południowo-Wschodniej, Japonii, Izraelu i większości krajów Europy, słuchacze na całym świecie poznali muzyczny przekaz zespołu i nazwę miasta, z którego on pochodzi.

www.concert-koeln.de