Chór Duchowieństwa, Dyrygentów i Psalmistów Prawosławnej Diecezji Białostocko–Gdańskiej

Chór Duchowieństwa, Dyrygentów i Psalmistów Prawosławnej Diecezji Białostocko–Gdańskiej powstał w 1982 r. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, ówczesnego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego. W skład chóru wchodzą duchowni, lektorzy i dyrygenci, którzy na co dzień zajmują się śpiewem cerkiewnym w swoich parafiach. Chór występował m. in. w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Prawosławnych Kołożskij Błahowiest w Grodnie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Mińsku, zdobywając wiele prestiżowych nagród. Prezentował się też w Warszawie, Lublinie, w Filharmonii Bydgoskiej. Chór kilkakrotnie brał też udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. W grudniu 2015 r. ukazała się najnowsza płyta chóru – Zaspiawajmo Rożdiennomu (Zaśpiewajmy Nowonarodzonemu).