Bianco Fiore

Bianco Fiore

Bianco Fiore jest konsortem fletów prostych, specjalizującym się w interpretacji muzyki renesansu i baroku, posiadającym w swoim repertuarze również muzykę wokalno-instrumentalną wspomnianych epok. Założony został w 1997 roku w Gdańsku przez Magdalenę Warżawę.

Zespół koncertował w Polsce, Niemczech, Belgii, Łotwie, Ukrainie i Estonii. Brał udział w wielu festiwalach: m.in. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej we Lwowie,Międzynarodowych Spotkaniach z Muzyką Dawną w Świeradowie Zdroju, Elbląskich Dniach Muzyki Dawnej, Festiwalu Maj z Muzyką Dawną we Wrocławiu, Festiwalu Anima Musica w Gdyni. Obecny skład zespołu tworzą Adela Czaplewska, Katarzyna Czubek, Justyna Novaković oraz założycielka zespołu Magdalena Warżawa, które wciąż doskonalą umiejętności gry i rozwijają zainteresowania związane z muzyką dawną, studiując na uczelniach muzycznych w Polsce, jak i za granicą.

www.biancofiore.pl