Bernardini, Alfredo

Alfredo Bernardini

Ur.w Rzymie w 1961 r., studiował od 1981 r. w Holandii, specjalizując się w grze na oboju barokowym. Koncertował w Europie, USA, Japonii, Chinach, Izraelu wraz z najznakomitszymi orkiestrami dawnych instrumentów, jak Hesperion XX, Le Concert des Nations, La Petite Bande, The Amsterdam Baroque Orchestra, Das Freiburger Barockorchester, English Concert, Bach Collegium Japan i inne. W 1989 założył zespół Zefiro, z którym zrealizował m.in. film dokumentalny o Antonio Vivaldim dla telewizji belgijskiej. Jako dyrygent współpracował z orkiestrami we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Por tugalii, w 2001 r. prowadząc European Union Baroque Orchestra na tournée po Niemczech, Chinach i Hiszpanii. Zajmuje się także pracą badawczą nad historycznymi drewnianymi instrumentami dętymi oraz prowadzi zajęcia w Konserwatorium w Amsterdamie i w Escola Superior de Musica de Cataluña in Barcelona. Wziął udział w około 100 nagraniach.