Bagby, Benjamin

Benjamin Bagby

Benjamin Bagby wywodzi się z germańskiego klanu, który około 630 roku wyemigrował z Jutlandii do północnej Anglii, gdzie pozostał do czasu, gdy ponad tysiąc lat później jedna jego gałąź przeniosła się do kolonii w Wirginii. Bagby urodził się na brzegach jeziora Michigan po kolejnych 321 latach tułaczki jego rodziny, a 12 lat później urzekł go Beowulf. Kilka lat po powrocie do Europy, w 1974 roku, założył on – razem z nieżyjącą już Barbarą Thornton – zespół muzyki średniowiecznej Sequentia, którego siedzibą przez następne 25 lat była Kolonia. Obecnie Bagby z zespołem pracują w Paryżu.

Oprócz Beowulfa Bagby i zespół Sequentia wydali również kilka płyt CD z rekonstrukcjami muzycznymi utworów wczesnośredniowiecznych: dwa albumy oparte na zbiorze islandzkich pieśni średniowiecznych Edda, z których ostatni, zatytułowany The Rheingold Curse (Klątwa Złota Renu) z 2002 roku, opowiada historię o Zygfrydzie, Brunhildzie, smoku Fafnir i przeklętym Złocie Renu. Album Lost Songs of a Rheinland Harper (Zagubione Pieśni Nadreńskiego Harfiarza) z 2004 roku zgłębia łacińskie i niemieckie pieśni z okresu około 1000 roku, czerpiąc ze źródeł słynnego rękopisu Pieśni z Cambridge; płyta z 2008 roku Fragments for the End of Time – 9-11th centuries (Fragmenty na Koniec Czasu – IX-XI wiek) przedstawia wybór najwcześniejszych tekstów apokaliptycznych po staroniemiecku, łacinie oraz w języku starosaksońskim. Płyta DVD z nagraniem wykonania Beowulfa Bagby’ego, zarejestrowanym przez Stellana Olssona w Szwecji, została wydana w 2007 roku i zawiera wywiady ze znanymi miłośnikami kultury anglosaskiej oraz z samym wykonawcą.

Benjamin Bagby jest nie tylko badaczem, śpiewakiem, harfistą i dyrektorem zespołu Sequentia, ale również pisze o praktykach wykonawczych i prowadzi zajęcia w Europie i Ameryce Północnej. Obecnie jest zatrudniony na paryskiej Sorbonie, gdzie prowadzi seminarium magisterskie ze średniowiecznej praktyki wykonawczej.