Ars Nova

Warszawski zespół instrumentów dawnych istnieje od 1981 r., kierują nim Krzysztof Owczynik i Jacek Urbaniak. Ars Nova specjalizuje się w muzyce polskiej i europejskiej XIII-XVI w. Zespół ma w dorobku ok. 700 koncertów w kraju i za granicą, 25 płyt CD, w tym pierwsze wykonania muzyki staropolskiej i nagrania dzieł wszystkich Mikołaja z Radomia, Piotra z Grudziądza, Cypriana Bazylika, Sebastiana Klonowica. Zespół wykonuje też utwory współczesne na instrumenty dawne i artystyczne opracowania muzyki ludowej - mazowieckiej i kurpiowskiej. Z zespołem współpracowali m.in. Andrzej Hiolski, Zofia Rysiówna, Łucja Prus, Wojciech Siemion, Gustaw Holoubek, Teresa Budzisz - Krzyżanowska, Jerzy Zelnik, Jerzy Artysz, Jadwiga Rappè, Olga Pasiecznik, Dariusz Paradowski, Anna Mikołajczyk, Apolonia Nowak. Ars Nova otrzymała nagrody Polskiego Radia, nagrodę fonograficzną Fryderyk i odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Marta Zalewska - skrzypce renesansowe Paweł Zalewski - viola da gamba, gitara
Karolina Koślacz - viola da gamba Michał Kiljan - puzon wąskomenzurowy
Krzysztof Owczynik - flet, crumhorn, cornamuse

Informacje o zespole: www.arsnovapolonia.eu