Altberg Ensemble

Łódzka Orkiestra Barokowa Altberg Ensemble to zespół powstały w 2017 r. z inicjatywy wiolonczelisty Jakuba Kościukiewicza, specjalizującego się w historycznym wykonawstwie muzyki baroku, wykładowcy Akademii Muzycznej w Łodzi. Zespół tworzą młodzi profesjonalni muzycy grający na instrumentach z epoki. Oprócz oryginalnych instrumentów lub ich kopii, wykorzystania strun jelitowych i smyczków barokowych, stosujemy również historyczne praktyki wykonawcze, co wymaga nie tylko wszechstronnego wykształcenia w dziedzinie samej instrumentalistyki, ale również szerokiej wiedzy teoretycznej i doświadczenia. Wielu członków zespołu nabywa je, współpracując z renomowanymi zespołami muzyki dawnej w kraju i za granicą. Repertuar zespołu obejmuje kameralne i orkiestrowe dzieła instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne XVII i XVIII wieku.