Agenda St. Jacob Chemnitz

Agenda St. Jacob Chemnitz (Niemcy) - zespół wokalny działający od 2007 r. przy kościele św. Jakuba w Chemnitz. W jego skład wchodzą wybitni śpiewacy - soliści pracujący na co dzień w takich zespołach jak: Collegium Vocale Gent, Lautten Compagney Berlin, Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig. Na szczególną uwagę zasługuje starannie rozwijany repertuar zespołu, obejmujący miedzy innymi dzieła Philippa Dulichiusa, kompozytora urodzonego w Chemnitz, ale związanego ze Szczecinem. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Friedemann Schmidt. Agenda współpracuje między innymi z zespołami Fundacji Akademia Muzyki Dawnej w Szczecinie, przygotowując kolejną edycję cyklu Vitae Pomeranorum. Zaginiony Świat Muzyki Pomorskiej.