Emma Kikrby i London Baroque Orchestra

Wielkie wydarzenie muzyczne i kulturowe z udziałem najprawdziwszej gwiazdy stylowej wokalistyki renesansowo-barokowej, o światowej sławie i pryncypalnym autorytecie – Emmy Kirkby.
Znakomita sopranistka wystąpi podczas V edycji Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego w niezwykłym koncercie, prezentującym twórczość jednego z największych geniuszów muzycznych wszechczasów – J.F.Haendla. W programie znajdą się Kantaty włoskie, których nagrania dokonane przez Emmę Kirkby wraz z London Baroque uznaje się za wzór wykonawstwa na świecie.
Artystce partnerować będzie jeden z najlepszych kameralnych zespołów muzyki dawnej, sławna London Baroque Orchestra, na historycznych instrumentach.
www.gorczycki.pl