David Daniels i jego zainteresowania

daniels_david_.jpg

Krótki wywiad z kontratenorem Davidem Danielsem można przeczytać w artykule zatytułowanym David Daniels: The Bold, the Baroque, and the Braves
w San Francisco Classical Voice.

Interesujące dla tych, którzy interesują się pasjami pozamuzycznymi czołowych wykonawców muzyki dawnej.