Bach gościem u Haendla

Na stronie "Sala del Cembalo del caro Sassone" www.saladelcembalo.it poświęconej twórczości G.F. Haendla dostępne są nowe nagrania klawesynisty Fernando De Luca.
Tym razem to transkrypcje utworów lutniowych Bacha:

Suita g-moll (BWV 995), Suita e-moll (BWV 996), Partita c-moll (BWV997)
i rzadko wykonywane : Fantazja g-moll (BWV 917), Fugue (BWV 956) transponowana do g-moll, Fantazja i Fuga a-moll(BWV 904) i Sonata d-moll (BWV 964) - transkrypcja z sonaty skrzypcowej (BWV 1003) prawdopodobnie Johanna Gotfrieda Müthela.